Follow Us On

Hankeideointipaja 2: alustavasta ideoinnista kohti muutospolkua

Aineiston lyhyt kuvaus

Hankeideointipaja 2:ssä keskitytään avaamaan hankkeessa toivottua muutosta. Materiaali on osa kolmiosaisa hankeideointipaja -sarjaa, joka tukee uusien hankkeiden suunnittelussa ja hakuprosessissa

 

Aineiston hyöty

Saat muokattua alustavista hankeideoista tavoitteita, tuloksia ja toimintoja

Osallistujia: noin 10 hlöä

Kesto: 2h

Aineiston sisältö

Saat muokattua alustavista hankeideoista tavoitteita, tuloksia ja toimintoja

 

Hankeideointipaja 2: alustavasta ideoinnista kohti muutospolkua

Mistä on kyse

Monet järjestöt ovat pyytäneet Propellipäitä apuun tukemaan uusien hankkeiden suunnitteluun liittyvää ideointia. Tuotimme näiden perusteella hankeideointipajojen sarjan, joiden avulla voit tuottaa tietoa, jota hankesuunnittelu edellyttää. 

Ideapajasarja on tuotettu alunperin läsnäolevalle työskentelylle, mutta mikäli haluat tuottaa suunnitteluprosessin digitaalisesti, voit lukea vinkkejä digitaalisen työpajan järjestämiseen blogistamme.

 

Kenelle?

Kenelle tahansa järjestötoimijalle, joka pohtii, miten päästä alustavista hankeideoista tavoitteisiin, tuloksiin ja toimintoihin

 

Mitä tarvitset?

 • työpajasuunnitelma
 • liitutaulukangasta tai fläppipaperia 
 • liitutaulutusseja tai fläppitusseja
 • mikäli käytät fläppipapereita, maalarinteippiä usean fläppipaperin liittämiseksi yhteen
 • liimalappuja ja hyviä kyniä, joilla niihin voi kirjoittaa
 • kahvittelutarvikkeet
 • oikeat osallistujat
 • fasilitaattori tai pari

 

Näin sen teet:

Ennen työpajaa:

 • Listaa osallistujat: keitä hanke koskee eli kenen pitäisi pajaan osallistua? Muista kutsua mukaan kokemusasiantuntijoita tai muita henkilöitä, joiden elämäntilanne on samantapainen kuin hankkeen tulevalla kohderyhmällä. 
 • Luo työpajasuunnitelma. Voit ottaa mallia Propellipäiden sivuilta löytyvästä pohjasta.
 • Valmistele hankeideapajasi. Asettele liiitutaulukangas tai yhteen liimatut fläppipaperit pöytäliinaksi yhteisen pöydän äärelle, “pöytäliinaksi”. Kirjaa liitutaulukankaan tai yhteen liimattujen fläppipaperien yhteen päähän valmiiksi hanketeemaan liittyviä, alustavia, muutosaihioita. 
 • Kutsu hankeideapaja kokoon. Tässä kohtaa on syytä pohtia, haluatko saada mukaan toimintaanne jo osallistuvia henkilöitä, vai pitäisikö kenties kutsua joitain aivan uusia ihmisiä, tai ehkä niitä, jotka eivät koe tämän hetkisiä toimintoja itselleen mielekkäiksi eivätkä siksi niihin osallistu.

 

Työpajassa:

 • Kertaa hankeideapajan aluksi, mikä onkaan sen tavoite ja miksi ollaan juuri tällä porukalla koossa.
 • Aloita varsinainen hankeideapaja lämmittelyllä, joka ohjaa aiheen ja mentelmien äärelle. Lämmittelynä voi esimerkiksi toimia kysymys muutoksesta, jonka äärelle hanketta kehitellään: “Mikä ajatus tulee aiheesta ensimmäiseksi mieleen?”.
 • Ohjeista tämän jälkeen osallistujat katsomaan pöydällä olevalla “pöytäliinalla” olevia muutosaihioita. Kerro, että nämä kuvaavat tilaa, jossa tällä hetkellä ollaan. Lue aihiot ääneen.
 • Jaa ryhmä 2-3:n henkilön pienryhmiin. Tässä kohtaa on tärkeää pohtia, miten saat pareihin/pienryhmiin mahdollisimman erilaisia näkökulmia. Tämä rikastuttaa keskustelua.
 • Ohjeista seuraavaksi jokainen pari tai pienryhmä kirjoittamaan pöydällä olevan “pöytäliinan” tyhjään päähän ainakin yksi elementti, joka kuvaa tulevaisuutta, jota kohti hankkeessa halutaan liikkua. Mielikuvat, kuten “kuvittele, että olet juuri siirtynyt aikakoneella vuoteen 2023. Mitä näet ympärilläsi?” voivat auttaa osallistujia saamaan kiinni tehtävänannosta. Anna aikaa maks. 15 minuuttia.
 • Pyydä pienryhmiä/pareja siirtymään seuraavaksi “pöytäliinan” toiseen päähän, jossa oli valmiiksi muutosaihioita. Ohjeista heidät seuraavaksi kuvittelemaan, että minkälaisista askeleista koostuu polku, jonka avulla päästään nykyhetkestä tulevaisuuteen. Askelten on syytä olla mahdollisimman konkreettisia.
 • Purku. Käy ääneen läpi se, mitä elementtejä pöydällä näkyy. Minkälaisia tulevaisuuksia on kuvailtu, minkälaisia polkuja rakenneltu?
 • Loppusanat: käy kertaalleen ääneen läpi kaikki pajan tuotokset, kiitä kaikkia osallistujia ja kerro jatkoprosessista. Nyt koossa on hankesuunnitelman peruselementit. Voit joko jatkaa työstöä esim. tapaamalla potentiaalista hankekohderyhmää ja käymään muutaman henkilön kanssa vapaamuotoista keskustelua siitä, mitä kaikkea toivottuja muutoksia niihin heidän näkökulmastaan liittyy. Voit myös jatkaa uudella työpajalla, jossa pureudutaan polulla olevien askelten rakennusaineksiin eli kysymykseen siitä, mistä rakennusaineksista kukin askel koostuu. Toisinaan askeleet ovat kokonaisia hankesuunnitelman tavoitteita, toisinaan tuloksia, toisinaan toimintoja. Voit myös jatkaa työskentelyä luokittelemalla elementtejä näihin ja jakamalla ajatuksesi esim. Google Docsina, jota hankkeen potentiaaliset kohderyhmät pääsevät kukin tahoillaan vapaasti kommentoimaan. Vaihtoehtoisesti voit jatkaa hankeideointipajalla numero 3.

 

Jälkityöt

 • Suunnittele jatkotyöskentely. Muista ottaa kokemusasiantuntijat tai potentiaaliset uuden hankehakemuksen kohderyhmät suunnittelun keskiöön.  
 • Tee kirjallinen kooste työpajasta. 

 

Arviointi

Voit arvioida hankeideapajan merkitystä siihen osallistuneille ihmisille kysymällä heiltä pajan lopuksi, mitä he sieltä itselleen saivat. Jokainen voi kirjoittaa vastauksen esim. liimalapulle paikalta poistuessaan.

Jos haluat tarkastella meidän prosessimme aikajanaa, voit tutustua siihen Miro-palvelussa tämän linkin kautta