Follow Us On

Mallintamispaja

Aineiston lyhyt kuvaus

Työpaja ohjeet toiminnan mallintamisesta visuaaliseen muotoon

 

Aineiston hyöty

Toimintaa on helpompi esitellä kävijöille mallintamisen jälkeen

Osallistujia: 15 hlöä

Kesto: 3 h

Aineiston sisältö

Mallintamisen avulla organisaatiolle itselleen sekä sen asiakkaille syntyy parempi ymmärrys kokonaisuudesta sekä omasta osasta siinä

 

Mallintamispaja

 

Mistä on kyse?

Propellipäiden kumppani, Alvi ry, pyysi Propellipäitä fasilitoimaan heidän toimintansa mallintamista. Toteutimme tämän mallintamispajan avulla, jonka jälkeen graafikko työsti mallintamispajassa kerätyt elementit visuaaliseksi kuvaukseksi toiminnasta.

Päädyimme toimittamaan mallin Alville julistemuodossa, jotta se saataisiin mallinnetun kahvilatoiminnan seinälle, josta kuka tahansa kahvilan kävijä voi sitä katsella ja lukea. Malli toteutettiin mallintamispajassa syntyneitä visualisointeja suoraan hyödyntäen.

 

Kenelle?

Kenelle tahansa organisaatiolle, joka haluaa mallintaa toimintaansa käyttäjälähtöisen visualisoinnin muotoon.

 

Fakta

Kesto: 3 tuntia

Osallistujamäärä: 15

Lopputulos: Visuaaliset ja tarinalliset elementit mallin tuottamiseen

 

Mitä tarvitset?

 • legoja
 • piirustuspaperirulla ja kyniä
 • liimalappuja ja kyniä
 • 2 fasilitaattoria

 

Näin sen teet:

Ennen työpajaa:

 • Listaa osallistujat: ketkä ovat toiminnan, jota ollaan mallintamassa, asiakkaita? Ketkä ovat kohderyhmiä tai  ihmisiä, jotka mahdollistavat toiminnan (työntekijät, vapaaehtoiset)? Varmista, että mukana on kaikkia heitä.
 • Luo työpajasuunnitelma. Voit ottaa mallia Propellipäiden sivuilta löytyvästä pohjasta.

 

 

Työpajassa:

 • Kertaa työpajan aluksi, mikä onkaan sen tavoite ja miksi ollaan juuri tällä porukalla koossa.
 • Aloita varsinainen työpaja lämmittelyllä, joka ohjaa aiheen ja menetelmien äärelle. Voit käyttää esimerkiksi tällaista tehtävänantoa: “kerro nimesi ja kirjaa ylös se, mitä tämä toiminta, jonka äärellä olemme, sinulle merkitsee. Jaa tämä esittelysi yhteydessä muille”.
 • Toiminnan mallintaminen. Jaa osallistujat 4–5 hengen pienryhmiin. Ohjeista heidät piirtämään tai rakentamaan “päivä toiminnan elämässä”. Mitä yhden päivän aikana tapahtuu? Sisällytetään teoksiin sanoja, tekoja ja ympäristötekijöitä. Yksi ryhmä voi esimerkiksi työstää päivää asiakkaiden tai kohderyhmien näkökulmasta, yksi puolestaan työntekijöiden ja yksi vapaaehtoisten näkökulmasta. Huomioithan, että ryhmän täytyy koostua juuri niistä henkilöistä, joiden näkökulmasta päivän tapahtumia piirretään tai rakennetaan. Ei siis oleta muiden puolesta vaan puhutaan ainoastaan omasta näkökulmasta!
 • Muista tauottaa!
 • Kriittiset asiat. Jatketaan työstöä pienryhmissä. Kirjataan teoksiin, mitkä ovat päivän aikana kriittisiä asioita sen muutoksen näkökulmasta, jota toiminnan on tarkoitus edistää. Alvin esimerkissä tätä työstettiin toipumisorientaation näkökulmasta sitä pohtien, mitkä asiat ovat erityisen tärkeitä toipumisen näkökulmasta eli mitkä lisäävät merkityksellisyyttä, sosiaalisia kontakteja, aktiivisuutta, terveellistä elämää, toivoa, unelmointia, hyvää oloa, yhteisöllisyyttä tms. Merkitään nämä teokseen yhdessä sanoina post it:eilla.
 • Asetellaan rakennelmat yhteiseen tilaan tai vaihtoehtoisesti kierretään pienryhmien pöytien luona. Jokainen ryhmä kertoo vuorollaan mistä elementeistä teos koostuu ja minkälaista keskustelua tekemisen ympärille syntyi. Muut kuuntelevat ja kysyvät lopuksi tarkentavia kysymyksiä tai sanoittavat asioita, joita tulee mieleen.
 • Loppusanat. Käy kertaalleen ääneen läpi kaikki pajan tuotokset, kiitä kaikkia osallistujia ja kerro jatkoprosessista. Tuotos työstetään visuaaliseen muotoon graafisen muotoilijan kanssa.

 

Jälkityöt:

 • Tee valokuvakooste työpajan tuotoksista graafiselle muotoilijalle.

 

Arviointi:

 • Voit arvioida hankeideapajan merkitystä siihen osallistuneille ihmisille kysymällä heiltä pajan lopuksi, mitä he sieltä itselleen saivat. Jokainen voi kirjoittaa vastauksen esim. liimalapulle paikalta poistuessaan.