Follow Us On

Muutosmuotoilua toiminnallisesti

Aineiston lyhyt kuvaus

Muutosmuotoilun työpajan avulla selkeytetään muutostarpeita sekä askeleet muutoksen toteuttamiseksi

 

Aineiston hyöty

Muutoksen tarpeiden ja toteutuksen kartoittaminen

Osallistujia: 10 hlö

Kesto: 2 h

Aineiston sisältö

Organisaatiossa tunnistetaan muutostarpeet, nyky- sekä tavoitetila. Askeleet muutoksen toteuttamiseen ovat selvillä.

 

Muutosmuotoilua toiminnallisesti

Mistä on kyse

Propellipäissä päätimme testata miten ympäristön muutos ja toiminnallisuus toimivat muutosten muotoilussa. Toteutimme Teatterimuseossa muutosmuotoilupajan, joka toimi loistavasti yhteisen ideoinnin välineenä. Otimme mukaan myös visuaalisoijan, joka piirsi tapahtuman aikana yhteenvetoja keskustelusta.

Kannattaa kokeilla!

 

Kenelle?

Kenelle tahansa ryhmälle ihmisiä, joka haluaa selkeyttää muutostarpeita ja luoda yhteisiä näkemyksiä siitä, miten muutostarpeisiin voisi vastata.

 

Mitä tarvitset?

 •  Tilava tila
 •  A4 papereita ja tusseja
 •  Maalarinteippiä
 •  2 fasilitaattoria ja 1 visuaalinen fasilitaattori

 

 

Ennen työpajaa:

 •  Listaa osallistujat: ketkä ovat muutoksen, jota ollaan pohtimassa, kannalta avainihmisiä? Varmista, että mukana on kaikkia heitä.
 •  Luo työpajasuunnitelma. Voit ottaa mallia sivuiltamme löytyvästä pohjasta.

 

Työpajassa

 1. Kertaa työpajan aluksi, mikä onkaan sen tavoite ja miksi ollaan juuri tällä porukalla koossa.
 2. Aloita varsinainen työpaja lämmittelyllä, joka ohjaa aiheen ja menetelmien äärelle. Voit käyttää esimerkiksi näitä:
 • Ääni ja liike ringissä: Seisotaan ringissä, jokainen tekee vuorollaan yhden äänen ja yhdistää siihen yhden liikkeen, joita tuntuu tarvitsevansa juuri nyt.
 • Yhteiset patsaskuvat: Rakennetaan yhteinen patsas esim. aiheella “koulun piha”. Patsasta rakennetaan yksi henkilö kerrallaan. Patsaaseen liittyessään henkilö asettuu hiljaa johonkin asentoon kertomatta, mitä edustaa. Kaikkien asetettua patsaaseen omassa asennossaan, hiljaisesti työskennellen, fasilitaattori ohjeistaa yksi kerrallaan jokaisen kertomaan, mikä kunkin esittämä patsas on. Toistetaan tämä lämmittely vähintään kaksi kertaa, eri teemoilla, jotka auttavat siirtymään kohti muutosteemaa, jonka parissa ollaan.

 

 1. Muutoksen määrittely. Määritellään yhteisesti mahdollisimman konkreettinen, muutos, jonka äärellä halutaan työskennellä. Jos vaikka halutaan muotoilla entistä parempia terveyspalveluita, toivottu muutos voi olla “maailman paras terveysasema”.
 2. Muutoksen visualisoiminen yhdessä. Alusta tehtävä esim. näin: “Olet maailman parhaassa terveyskeskuksessa. Siellä on…”. Rakennetaan yhteinen patsasänkymä huoneen yhteen päähän. Patsasta rakennetaan yksi henkilö kerrallaan. Patsaaseen liittyessään henkilö asettuu hiljaa johonkin asentoon kertomatta, mitä edustaa. Patsaaseen saa lisätä yhden liikkeen ja yhden äänen. Kaikkien asetettua patsaaseen omassa asennossaan, hiljaisesti työskennellen, fasilitaattori ohjeistaa yksi kerrallaan jokaisen tekemään liikkeen ja äänen ja kertomaan, mikä kunkin esittämä patsas on. Toinen fasilitaattoreista kirjaa elementit ylös, yksi elementti yhdelle A4-paperille ja asettaa ne kunkin patsaan jalkoihin.
 3. Muista tauottaa!
 4. Nykytilan visualisoiminen yhdessä. Asetutaan tilan toiseen päähän. Luodaan nykytila patsaina. Alusta tehtävä esim. näin: “Nyt olemme tänäpäivänä terveyskeskuksessa. Siellä on…”. Rakennetaan yhteinen patsasnäkymä. Patsasta rakennetaan yksi henkilö kerrallaan. Patsaaseen liittyessään henkilö asettuu hiljaa johonkin asentoon kertomatta, mitä edustaa. Patsaaseen saa lisätä yhden liikkeen ja yhden äänen. Kaikkien asetettua patsaaseen omassa asennossaan, hiljaisesti työskennellen. Fasilitaattori ohjeistaa yksi kerrallaan jokaisen tekemään liikkeen ja äänen ja kertomaan, mikä kunkin esittämä patsas on. Toinen fasilitaattoreista kirjaa elementit ylös, yksi elementti yhdelle A4-paperille ja asettaa ne kunkin patsaan jalkoihin.
 5. Muutospolun askeleiden hahmottaminen. Asetutaan nykytilan kuvauksen kohdalle ja suunnataan katse sieltä toisessa päässä tilaa sijaitseviin A4-papereita, joissa lukee, mistä elementeistä muuttunut tila koostuu (esim. mistä elementeistä maailman paras terveysasema rakentuu). Luonnostellaan lattialle maalarinteipin avulla polku, joka johtaa nykytilasta toivottuun, muuttuneeseen, tilaan. Rakennetaan patsaina askeleita polulle, joka tulee kulkea, jotta nykytilasta päästään tilan toisessa päässä häämöttävään muuttuneeseen tilanteeseen (esim. miten päästään tämän päivän terveyskeskuksesta maailman parhaaseen terveyskeskukseen). Fasilitaattori ohjaa ihmisiä asettumaan yksi kerrallaan polulle ja tekemään jonkin liikkeen. Hän kysyy, kuka patsas on ja mitä hän tekee. Toinen fasilitaattoreista  kirjaa elementit ylös, yksi elementti yhdelle A4-paperille ja asettaa ne kunkin patsaan jalkoihin. Kun kaikki osallistujat ovat asettuneet polulle ja kertoneet, keitä he ovat ja mitä tekevät, voidaan tehdä uusi kierros ja lisätä askeleita polulle. Kierroksia voi tehdä niin monta kuin aikaa on.
 6. Purku. Fasilitaattori käy läpi vielä kerran, minkä muutoksen äärellä oltiin, miltä nykytila näyttää ja minkälainen polku on piirretty.
 7. Loppusanat: käy kertaalleen ääneen läpi kaikki pajan tuotokset, kiitä kaikkia osallistujia ja kerro jatkoprosessista. Tuotos työstetään visuaaliseen muotoon graafisen muotoilijan kanssa.

 

Jälkityöt

Jaa visualisoinnit osallistujille ja käytä niitä erilaisissa keskusteluissa pohjana, joissa on läsnä henkilöitä, joita kyseisen muutoksen edistymiseen tarvitaan.

 

Arviointi

Voit arvioida hankeideapajan merkitystä siihen osallistuneille ihmisille kysymällä heiltä pajan lopuksi, mitä he sieltä itselleen saivat. Jokainen voi kirjoittaa vastauksen esim. liimalapulle paikalta poistuessaan.