Follow Us On

Luovuutta arviointiin Miksi-pakin avulla

Aineiston lyhyt kuvaus

Ohjeet laadullisen palautteen keräämiseen luovan menetelmän avulla

 

Aineiston hyöty

Syvällisen arviointitiedon kerääminen

Osallistujia: niin monta ihmistä kuin haluat

Kesto: niin kauan kuin haluat

Aineiston sisältö

Miksi-pakin avulla saat kerättyä syvällisempää arviointitietoa kävijöiltä toiminnan kehittämisen tueksi

 

Luovuutta arviointiin Miksi-pakin avulla

Mistä on kyse

Nurmijärven klubitalo kertoi, miten haastavaa on kerätä omasta toiminnastaan sellaista arviointitietoa, joka oikeasti kertoo syitä siihen, miksi ihmiset ajattelevat toiminnasta niin kuin ajattelevat. Haasteena oli myös motivoida kävijöitä antamaan palautetta toiminnasta. Kyselylomakkeisiin vastataan aina samalla, eikä niistä välttämättä saa riittävästi rakentavaa kritiikkiä, joka on perusedellytys toiminnan kehittämiselle. Klubitalon vuosijuhlat olivat ovella, joka olisi myös hyvä paikka pysähtyä pohtimaan, mitä kaikkea klubitalo saakaan toiminnallaan aikaan ihmisten elämässä.

Propellipäät-tiimi ehdotti klubitalolle, että kokeilemme luovia menetelmiä arviointitiedon keräämiseen. Rakentaisimme heille miksi-pakin, jonka avulla klubitalo saisi paitsi syvempää tietoa oman toimintansa vaikutuksista sekä, myös uudenlaisen työtehtävän talon päiväkalenteriin.

 

Kenelle

Kenelle tahansa tahansa porukalle, joka pohtii, miten saada luovuus liikkeelle arvioinnin tueksi.

 

Mitä tarvitset

  • Työkalupakki
  • Erilaisia, luovaa ideointia tukevia, materiaaleja (värillisiä papereita ja pahveja, erivärisiä kyniä, post it -lappuja, muovailuvahaa, legoja, erilaisia tarroja, helmiä, piipunrassia).
  • Kaksi tyhjää muistikirjaa, joiden kannessa luki “mitä sain täältä?” ja “mitä olisin toivonut saavani täältä?”
  • Kännykkä, jota voi käyttää palautteen sanelemiseen tai esim. mieluisten paikkojen valokuvaamiseen tai parhaiden tapahtumien videokuvaamiseen.
  • Ohjeistus pakin käyttäjälle (eli arviointitiedon antajalle) ja pakkivastaavalle (henkilölle, jonka tehtäviin kuuluu pakin käytön ohjeistaminen ja pakin päivystäminen).
  • Päivystäjä, joka vastaa Miksi-pakin käyttöön aktivoimisesta ja arviointitiedon keräämisestä ja jakamisesta organisaation sisällä.

 

Näin sen teet

  • Aseta pakki sisältöineen näkyvälle paikalle ja ohjeet sen yläpuolelle.
  • Aktivoi tilan kävijöitä pakin käyttöön. Pakin ideana on, että omia ajatuksia voi ensin visualisoida, jonka jälkeen ne on helpompi sanoittaa havainnollistavan piirroksen, valokuvan, videon tai askarrellun tuotoksen avulla. Ajatusten työstäminen käsillä myös auttaa jäsentämään omia ajatuksia.
  • Voit myös ottaa Miksi-pakin osaksi toimintaa ja pyytää ihmisiä käyttämään sitä erilaisten tapaamisten, tilaisuuksien, kokousten tai tapahtumien jälkeen.

Jälkityöt

Koosta arviointitieto yhteen ja jaa tiimille. Ota arviointitietoa antaneet mukaan kertomaan arvioinnistaan sekä kehittämisideoistaan Miksi-pakin avulla tuotettujen teosten avulla.

 

Arviointi

Seuraa ja arvioi Miksi-pakin käyttöä ja keskusteluja, joita se saa aikaan.