Follow Us On

Vapaaehtoistoiminnan muotoilua

Aineiston lyhyt kuvaus

Luova työpaja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi organisaatiossa

 

Aineiston hyöty

Ideat ja ajatukset vapaaehtoistoiminan periaatteista ja itse toiminnasta

Osallistujia: 8-20 hlöä

Kesto: 3 h

Aineiston sisältö

Työpajan avulla saat kerättyä ideoita ja ajatuksia vapaaehtoistoiminnasta organisaatiossa sekä sen perusperiaatteista kehittämisen pohjaksi

 

Vapaaehtoistoiminnan muotoilua

Mistä on kyse

Kukunorin jäsenjärjestö, Yeesi, pyysi Propellipäitä apuun tukemaan heidän vapaaehtoistoimintansa ideoinnissa. Propellipäät fasilitoivat vapaaehtoistoiminnan muotoilusession. Muotoilusessiossa luotiin vapaaehtoisoiminnan perusperiaatteita eli muotoiluajureita, jotka antavat suuntaa sille, minkälaisten asioiden vapaaehtoistoiminnassa pitäisi aina vallita. Lisäksi muotoiltiin ideoita itse vapaaehtoistoiminnasta. Mukana muotoilemassa oli sekä Yeesin työntekijöitä että vapaaehtoisia.

 

Kenelle?

Kenelle tahansa taholle, joka haluaa lähteä päivittämään vapaaehtoistoimintansa muotoa.

 

Mitä tarvitset?

 • Suunnitelma: mitä haluat saada aikaan, minkälaisen tuotoksen?
 • Kahvittelutarvikkeet
 • Materiaalia ideoiden muotoilemista ja kirjaamista varten: fläppipaperia, liimalappuja sekä kyniä/tusseja, muovailuvahaa, legoja ja äänestystarroja.
 • Oikeat osallistujat (varmista, että mukana on nykyisiä tai potentiaalisia vapaaehtoistoimijoita)
 • Fasilitaattori

 

Näin sen teet:

Ennen työpajaa:

 • Listaa osallistujat: ketkä ovat vapaaehtoisia tai potentiaalisia sellaisia, ketkä ihmisiä, jotka mahdollistavat vapaaehtoistoiminnan (työntekijät, vapaaehtoiset)? Varmista, että mukana on kaikkia heitä.
 • Luo työpajasuunnitelma. Voit ottaa mallia Propellipäiden sivuilta löytyvästä pohjasta.

 

Työpajassa:

 • Kertaa työpajan aluksi, mikä onkaan sen tavoite ja miksi ollaan juuri tällä porukalla koossa.
 • Aloita varsinainen työpaja lämmittelyllä, joka ohjaa aiheen ja välineiden äärelle. Voit käyttää esimerkiksi tällaista tehtävänantoa: “Muovaile itsesi muovailuvahasta. Kerro sen jälkeen muovailemasi mallin kautta, kuka olet, ja mitä tuot tänään mukanasi”.
 • Vapaaehtoistoimijoiden profilointi. Jaa osallistujat 4-5 hengen pienryhmiin. Ohjeista heidät muovailemaan tai rakentamaan pienoismalli, joka kuvaa kyseisen toiminnan vapaaehtoistoimijuutta.
  • Kuka vapaaehtoistoimija on?
  • Mikä hänen nimensä on ja miksi juuri tämä?
  • Missä hän liikkuu (digi / fyysinen maailma) ja miksi juuri siellä?
  • Mitä hän tekee ja miksi juuri sitä?
  • Mitä hän sanoo ja miksi?
  • Mitä hän mukanaan kantaa ja miksi?
  • Mitä hän muille kohtaamilleen ihmisille antaa ja miksi?
  • Keitä hän kohtaa (voit lisätä malliin muita ihmisiä)?
  • Mitä uutta hän haluaisi kokeilla?
  • Mitä hän haluaa saada aikaiseksi?
  • Eli miksi hän toimii siten kun toimii juuri siellä missä hän toimii? Ohjeista pienryhmiä lisäämään pienoismalliin niin paljon elementtejä kuin mahdollista ja kirjaa malliin liittyvät avainsanat ylös liimalapuille.
 • Muista tauottaa!
 • Asetellaan pienoismallit yhteiselle pöydälle tai vaihtoehtoisesti kierretään pienryhmien pöytien luona. Jokainen ryhmä kertoo vuorollaan mistä elementeistä teos koostuu, ja minkälaista keskustelua tekemisen ympärille syntyi. Muut kuuntelevat ja kysyvät lopuksi tarkentavia kysymyksiä tai sanoittavat asioita, joita tulee mieleen.
 • Äänestys. Jaa kaikille sama määrä tarroja ja ohjeista äänestämään pienoismallien kaikista tärkeimpiä vapaaehtoisuuden elementtejä. Nämä elementit ovat niitä, jota vapaaehtoistoimintaan kannattaa lähteä kokeilemaan.
 • Loppusanat: käy kertaalleen ääneen läpi kaikki pajan tuotokset, kiitä kaikkia osallistujia ja kerro jatkoprosessista.

 

Jälkityöt

 • Nimeä pajassa syntyneiden ideoiden edistämisen vastuuhenkilö.
 • Tee kirjallinen kooste ideoista.
 • Varmista, että ideoita lähdetään toteuttamaan nimetyn vastuuhenkilön avulla.
 • Tämä on vasta alustavaa ideointia, mutta siitä voi jo jäädä käteen monta kokeiluideaa. Lähtekää näillä eteenpäin!

 

Arviointi

 • Muista arvioida, miten vapaaehtoistoiminta muuttuu ja miten se vaikuttaa toiminnan tavoitteiden edistymiseen.