Follow Us On

Ajattelematta kohti kokeiluja!

Blogi

No Labels No Walls Yhteisötyöpaja – Community Workshop 26.2.2020 @Kukunori

 

Tervetuloa mukaan suunnittelemaan vuoden 2020 No Labels No Walls -festivaalia ja muuta yhteistä toimintaa yhteiseen No Labels No Walls -yhteisötyöpajaan Kukunorin Propellipäiden kokeilulaboratorioon keskiviikkona 26.2.2020 klo 17.00 – 19.00. Osoite on Malmin Raitti 17 B 3.krs, Helsinki.

Mitä No Labels No Walls on vuonna 2020? Miten edistämme yhdessä arvojamme ja toimintaamme? Miten tavoitamme ihmiset ja rakennamme paikallista ja kansainvälistä liikettämme? Kerätään ideat yhteen, suunnitellaan toimintaa ja sävelletään yhteinen toimintalaulu. Musiikkimestarina yhteisötyöpajassa toimii Riku Turpeinen, joka tarjoaa meille hienon mahdollisuuden löytää yhteinen sävelemme, jonka voimalla voimme voimme luoda yhteistä maailmaa, jossa ei ole rajoja eikä leimoja. Riku säveltää ja sanoittaa toimintalaulumme työpajassa muodostuneen tiedon pohjalta.

Yhteisötyöpajassa on mahdollisuus tutustua muihin ja myös esittää omaa musiikkia, joten ota oma soitin mukaan! Fasilitaattoreina yhteisötyöpajassa toimivat Kukunori ry:n Propellipäät Markus Vähälä ja Lasse Larkka, jotka tuovat mukaan aikaisemmat kerätyt ideat ja materiaalin. Työpajassa on kahvitarjoilu. Saavutettavuusasioissa ota yhteyttä Markus Vähälän +358503461011 tai markus.vahala@kukunori.fi

Voit osallistua työpajaan myös etänä Propellipäiden Citizen Think Tank -alustan kautta Slackissa, joten kirjaudu mukaan jo tänään. https://propellipaat.net/ctt/

Ilmoittaudu mukaan täältä: https://pokka.kukunori.fi/kukunori/nlnwcommunityworkshop26022020

Ensikertalaiset ovat lämpimästi tervetulleita joten tuo mukanasi kaikki ystäväsi. Tervetuloa tapaamiseen!

Markus Vähälä, Lasse Larkka ja Riku Turpeinen
No Labels No Walls
Propellipäät
Kukunori

https://www.facebook.com/groups/nolabelsnowalls/

www.nolabelsnowalls.net
www.propellipaat.net
www.kukunori.fi

ps. Muista myös kaikille avoimet No Labels No Walls -työpajat Luckanissa Helsingissä. Katso lisää infoa täältä:
https://www.facebook.com/events/luckan-helsingfors/no-labels-no-walls/107160120715218/

No Labels No Walls -yhteisön arvot

1. Kuuntelemme toisiamme.
2. Luomme ilmapiirin, jossa jakaminen on mahdollista.
3. Tasa-arvoon, monimuotoisuuteen ja kunnioutukseen.
4. Taide ja luovuus kuuluvat kaikille.
5. Olemme avoimia uusille mahdollisuuksille ja tiedolle.
6. Ketään ei saa leimata ja kaikkia kohdellaan kunnioituksella.

No Labels No Walls -yhteisö tekee yhteistyötä:

1. Tuomalla yhteen monenlaisia ihmisryhmiä.
2. Jakamalla hyväksi havaittuja käytäntöjä ja oppimalla uusia työtapoja.
3. Rakentamalla kansainvälisiä yhteyksiä globaalin näkökulman saavuttamiseksi.
4. Edistämällä kaikkien mukaan ottamista ja kaikken yhteistyötä yhteiskunnassa.
5. Tulemalla tietoisiksi monenlaisista näkökulmista, jotta voimme kasvaa ja luoda uutta.
6. Menestystä ei saavuteta yksin, ja me kaikki tarvitsemme toisiamme.

Welcome to the first No Labels No Walls -community workshop of 2020 at Kukunori Propellerheads Experimental Laboratory at 17.00 – 19.00 Finnish local time. The address is Malmin raitti 17 B 3.rd Floor, Helsinki.

What is No Labels No Walls in 2020? How are we going to promote our values and action? How are we going to reach people and build our local and international movement? Let’s get our hearts, minds and ideas together, plan together and compose our own action song. Music Master Riku Turpeinen will provide us a wonderful opportunity to find our common tune and the power to create a world of No Walls No Labels! Riku will compose our song from the material we create at the workshop.

Our event is also an opportunity for you to get to know new people and to perform music so bring your own instrument with you. Facilitators at the event are Kukunori Propellerheads Markus Vähälä and Lasse Larkka, who will bring our previous No Walls No Labels ideas and information to the workshop. The workshop includes coffee, tea and alcohol-free beverages. If you need info about accessibility please contact Markus Vähälä +358503461011 or markus.vahala@kukunori.fi

You can participate digitally through Propellerheads Citizen Think Tank -platform on Slack. So get ready and get yourself registered today!https://propellipaat.net/ctt/

Please join us by signing up to the workshop here: https://pokka.kukunori.fi/kukunori/nlnwcommunityworkshop26022020

Newcomers are welcome so please bring a friend!

Markus Vähälä, Lasse Larkka and Riku Turpeinen
No Labels No Walls
Propellipäät
Kukunori

https://www.facebook.com/groups/nolabelsnowalls/

www.nolabelsnowalls.net
www.propellipaat.net
www.kukunori.fi

ps. Remember the open workshops at Luckan in Helsinki in English. Read more here!

https://www.facebook.com/events/luckan-helsingfors/no-labels-no-walls/107160120715218/

A world with No Labels No Walls beileves in
1. Listening to one another.
2. Creating a sharing environment.
3. Equality, diversity and respect.
4. Creativity and art is for everyone.
5. Being open to new possibilities and increasing our awareness.
6. No one should be stigmatized and everyone should bee treated with dignity.

A world with No Labels No Walls collaborates together
1. To connect diverse populations.
2. To share best practices and learn new techniques.
3. To build international connections in order to gain global perspectives.
4. To make inclusion a priority in society.
5. To become aware of diverse perspectives so we can continue to grow and create.
6. Because success can’t be achieved alone and we all need each other.