Follow Us On

Hyvää arkea rakentamassa Vantaan Havukosken nuorille 

Blogi

Hyvää arkea rakentamassa Vantaan Havukosken nuorille

 

Innovatiivinen julkisen sektorin ja sote-alan järjestötoimijat yhdistävä Hyvän arjen rakentajat -ohjelma käynnistyi viime vuonna Vantaan Havukosken monikulttuurisessa lähiössä. Mistä yhteisohjelmassa on kyse ja mikä Kukunorin rooli on kokonaisuudessa? Kukunorin HAR-tiimiä koordinoiva Soilikki Viljanen kertoo, mitä oppeja ja onnistumisia ensimmäiseen toimintavuoteen on mahtunut ja miten työ Kukunorin osalta Havukoskella jatkuu 2024.

 

Mistä Hyvän arjen rakentajat -ohjelmassa on kyse? 

Hyvän arjen rakentajat-, eli HAR-ohjelmassa on mukana yksitoista kolmannen sektorin järjestöä. Työskentely käynnistyi varsinaisesti maaliskuussa 2023. Tavoitteenamme on rakentaa yhdessä turvallisempaa arkea, sitä tukevia palveluja ja toimintaa kaikenikäisille Havukosken asukkaille yhteistyössä Vantaan kaupungin sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa ainakin vuosina 2023–2025. Ohjelman päärahoittaja on Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö, ja toimintaa rahoittaa myös Brita Maria Renlundin muistosäätiö. 

Mikä on Kukunorin rooli ja tehtävä Hyvän arjen rakentajissa?

Meidän organisaatiomme työpanos keskittyy alueen nuoriin ja nuoriin aikuisiin kahdessa eri työpaketissa. Kukunorin vastuulla on Mielen hyvinvointi -työpaketin toiminnan koordinointi, jossa mukana ovat lisäksemme Aspa, Aseman Lapset, HelsinkiMissio ja Lasten ja nuorten keskus. Lisäksi olemme mukana Koivukylän Pallon ja Walterin kanssa Mielekäs vapaa-ajan toiminta -kokonaisuudessa. 

Miksi ohjelman toiminta-alue on juuri Havukoski-Koivukylä?

Havukoski-Koivukylä valikoitui toiminta-alueeksi Vantaan kaupungin aloitteesta. Alueen rajaus onkin tärkeää, koska toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan määrällisin ja laadullisin perustein. Havukoski-Koivukylä-alueella asuu satoja nuoria ja nuoria aikuisia, joista suuri osa on maahanmuuttajataustaisia. Meidän tehtävämme on löytää nämä nuoret ja tuottaa heille elämän peruskokemuksia, eli hyvää mieltä, arvostusta ja merkityksellisyyden kokemusta. Meitä tarvitaan Havukoskella. Tarve mielekkääseen toimintaan alueella on suurta, mutta kokemus on osoittanut, kuinka vaikeaa on tavoittaa nuoria ja nuoria aikuisia. Mielekkään tekemisen puuttuessa osa on siirtynyt viettämään vapaa-aikaa muualle, osa pysyy kotona. 

Kukunori järjesti elokuussa 2023 Havukoskella Meidän Havis! -asukaspäivän. Mistä tapahtumassa oli kyse?

Ensimmäistä kertaa toteutettu Meidän Havis! -tapahtuma oli kukunorilaisten iso yhteisponnistus, joka toteutettiin yhteistyössä paikallisten toimijoiden, järjestökumppaneiden ja HAR-verkostolaisten kanssa. Tapahtuma järjestettiin 26.8. Rautkallion Puistokentällä ja oli suunnattu erityisesti alueen nuorille ja nuorille aikuisille. Lisäksi haluttiin tutustuttaa asukkaat Hyvän arjen rakentajat -ohjelman palveluihin ja niiden tuottajiin.

Halusimme osallistaa nuoria ja nuoria aikuisia tapahtumassa erityisesti kulttuurin keinoin. Nuoret osallistuivat myös tapahtuman suunnitteluun eri tavoin. Järjestimme ennakkoon taidepajan sekä tapahtuman nimi- ja logokilpailun ja kysyimme nuorilta Havukosken nuorisotalon illoissa, millaista ohjelmaa tapahtumassa pitäisi olla. Päivän ohjelma koostui lopulta muun muassa live-musiikista, nuorten bändeistä, liikunnasta ja taiteesta eri muodoissa, kuten street dancesta, katukoriksesta ja graffiti-maalaamisesta. Paikalliset nuoret aikuiset tuottivat tarjoiluja ja palveluja tapahtumaan. Tapahtumassa kierteli myös katuradioreportteri kyselemässä, mikä on parasta Havukoskella. Mieleeni jäi lyhyt, mutta ytimekäs vastaus, joka oli: Lidlin kauppa.

Kukunori järjestää Havukosken nuorille ja nuorille aikuisille viikottaista toimintaa, esim. Kulttuuripaja Havis ja Mielekäs vapaa-ajan toiminta. Kerrotko hieman näistä?

Viime syksynä rekrytoimme henkilöstöä ja perustimme Kulttuuripaja Haviksen edistämään nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointia ja voimavaroja mielekkään arjen tekemisen kautta. Työssämme on heijastunut koko ohjelman periaate, eli tarvelähtöisyyteen keskittyminen. Nuorten kontaktointi ja yhteistyö on alkanut rakentua Havukosken ja Koivukylän yläkouluissa ja Havukosken nuorisotalossa. Nuoriin aikuisiin olemme alkaneet rakentaa yhteyttä iltaolkkareissa Koivukylän asukastilassa. 

Tällä hetkellä toteutamme toiveiden pohjalta nuorten kanssa yhdessä musiikkipajoja (pop, rap/hiphop, bändikerho) sekä nuorten aikuisten kanssa lautapelipajaa ja futsalia. Juuri nyt on alkamassa kokkikerho, jossa nuoret tutustuvat toistensa ruokakulttuureihin tekemällä ruokaa yhdessä. Mediatyöpajassa puolestaan hyödynnetään valokuvausta luovan ilmaisun keinona. Lisäksi odottelemme, milloin pääsemme aloittamaan äitien ja tyttärien uimaryhmän.

Mitä ensimmäinen HAR-toimintavuosi on opettanut kukunorilaisille?

Meidän Havis! -asukastapahtuma oli ensimmäinen lajissaan, ja aika sen rakentamiseen ja markkinoimiseen oli kovin lyhyt. Emme myöskään tienneet alueesta ja sen asukkaista vielä paljoa. Kaiken kaikkiaan onnistuimme kuitenkin mielestäni hyvin. Rautkallion puistokentällä vieraili 500 seudun asukasta. Paikalla oli kaikenikäisiä, enemmistönä lapset ja nuoret perheineen. Päällimmäisenä jäi mieleen kävijöiden toive siitä, että tapahtuma saisi jatkoa. Kukunori organisoikin vastaavan tapahtuman myös 2024 ja 2025. Hyödynnämme suunnittelussa viime kesältä saatuja kokemuksia sekä nuorten ja nuorten aikuisten toiveita.

Käynnistyneessä viikottaisessa kulttuuripaja- ja vapaa-ajan toiminnassa Havukoskella olemme oppineet sietämään keskeneräisyyttä, kokeilemaan ja vaihtamaan tapoja edetä. Aikaa kuluu, jotta nuori tai nuori aikuinen voi alkaa luottaa ja vielä enemmän kuluu aikaa, jotta hän sitoutuu johonkin toimintaan. Toiminnasta kerromme tarkemmin myöhemmin, kun meille on syntynyt enemmän kokemusta.

Miltä Havukosken tulevaisuus näyttää?

Haastavalta, mutta toiveikkaalta. Koen vahvasti, että vuoropuhelu nuorten ja nuorten aikuisten kanssa sekä heidän tarpeistaan pohjautuva yhteistoiminta on se tapa, jolla heidän hyvinvointiaan voidaan edistää. Toiveikkuus ilmenee esimerkiksi kohtaamisissa, joissa voi nähdä hämmennyksen ja ilon nuoren kasvoissa, kun hän kysyy vaikkapa ystävänpäivätapaamisessa: “onko tämä ilmaista, onko tämä meille, voiko vielä toisen kerran tänä vuonna, vaikka ennen joulua, järjestää jotain samaa.”

Alueella tarvitaan paljon vuorovaikutusta ja yhteistyötä laajasti perheiden ja alueella toimivien muiden palvelutuottajien kanssa, Hyvän arjen rakentajat ohjelman sisäisen tiiviin yhteydenpidon lisäksi. Ulkopuolisuuden, osattomuuden ja yksinäisyyden kaltaisilla sosiaalisilla haasteilla on kova inhimillinen ja yhteiskunnallinen hinta. Kukunorin ja myös itseni puolesta olen onnellinen. Koen, että olemme oikeassa paikassa ja saamme tehdä työtä, jolla on merkitystä. Soilikki Viljanen
Kukunorin HAR-tiimiä koordinoiva kehittämis- ja vaikuttavuuspäällikkö

Kuva: Eetu Kolehmainen, Meidän Havis! -tapahtuma 26.8.2023

 

 

Hyvän arjen rakentajat – ketä olemme?

Kukunorin lisäksi HAR-ohjelmassa turvallista arkea Vantaan Havukoskella rakentavat Aseman Lapset ry, Aspa, Diakonissalaitos, HelsinkiMissio, Lasten ja nuorten keskus, Mieli ry, SOS-Lapsikylä, Suomen Punainen Risti Walter ry ja KoiPS. Järjestöt toimivat yhteistyössä Vantaan kaupungin sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ITLA on mukana ohjelman kehittäjäkumppanina.

Ohjelman koollekutsujana ja päärahoittajana toimii Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö. Ohjelmaa rahoittaa myös Brita Maria Renlundin muistosäätiö. Lue lisää Hyvän arjen rakentajista: pss-saatio.fi