Follow Us On

Miksi-pakki – luovaa arviointia toimistoarkeen

Blogi

Miksi-pakki – luovaa arviointia toimistoarkeen

 

Haaste

Nurmijärven klubitalo kertoi, miten haastavaa on kerätä omasta toiminnastaan sellaista arviointitietoa, joka oikeasti kertoo syitä siihen, miksi ihmiset ajattelevat toiminnasta niin kuin ajattelevat. Haasteena oli myös motivoida kävijöitä antamaan palautetta toiminnasta. Kyselylomakkeisiin vastataan aina samalla, eikä niistä välttämättä saa riittävästi rakentavaa kritiikkiä, joka on perusedellytys toiminnan kehittämiselle. Klubitalon vuosijuhlat olivat ovella, joka olisi myös hyvä paikka pysähtyä pohtimaan, mitä kaikkea klubitalo saakaan toiminnallaan aikaan ihmisten elämässä.

Ratkaisu

Ehdotimme klubitalolle, että kokeilemme luovia menetelmiä arviointitiedon keräämiseen. Rakentaisimme heille miksi-pakin, jonka avulla klubitalo saisi paitsi syvempää tietoa oman toimintansa vaikutuksista, myös uudenlaisen työtehtävän talon päiväkalenteriin.

Prosessi

Valmistelu

Miksi-pakki ei vaatinut suurta valmistelutyötä. Hankimme työkalupakin ja täytimme sen erilaisilla, luovaa ideointia tukevilla, materiaaleilla (värillisiä papereita ja pahveja, erivärisiä kyniä, post it-lappuja, muovailuvahaa, legoja, erilaisia tarroja, helmiä, piipunrassia).

Lisäksi pakkiin laitettiin sisälle kaksi tyhjää muistikirjaa, joiden kannessa luki “mitä sain täältä?” ja “mitä olisin toivonut saavani täältä?” sekä kännykkä, jota voi käyttää palautteen sanelemiseen tai esim. mieluisten paikkojen valokuvaamiseen tai parhaiden tapahtumien videokuvaamiseen.

Lopuksi valmistimme ohjeistuksen sekä pakin käyttäjälle (eli arviointitiedon antajalle) että pakkivastaavalle (henkilölle, jonka tehtäviin kuuluu pakin käytön ohjeistaminen ja pakin päivystäminen).

Miksi-pakin testaaminen

Miksi-pakki käytiin esittelemässä Nurmijärven klubitalolla syyskuun 2018 alussa. Sovimme, että seuraamme pakin toimimista seuraavan puolen vuoden ajan, jotta saamme selville, mikä siinä toimii ja mikä ei – pitääkö pakkia ja sen sisältöjä muokata ja jos, niin miten?

Tähän asti pakin ympärillä on käynyt kuhinaa. Se on saanut aikaiseksi sekä luovaa pöhinää että tuottanut kaivattua arviointietoa.

Tähän mennessä kerätyn tiedon mukaan, osalle klubitalon kävijöistä pakki tavaroineen tuntuu hieman lapselliselta, ja ajatusta palautteen antamisesta askartelun tai legoilla rakentelun muodossa ei koettu kovin houkuttelevana. Osa kävijöistä koki pakin nimenomaan hyvänä ja innostavana juttuna. Käsillä tekeminen auttaa jäsentämään ajatuksia. Pakkiin toivotaan lisää materiaalia, esimerkiksi maalaus- tai piirtovälineitä. Pakki täytyy olla todella näkyvällä paikalla, muuten se jää huomaamatta. Pakki voisi toimia parhaiten erilaisten tapahtumien yhteydessä.

Jälkityöt

Mikäli Nurmijärven Miksi-pakki tuottaa sen, mitä odotamme (arviointitietoa ja iloa sen tuottamisprosessissa) tuotamme pakkeja myös laajempaan levitykseen. Tällä hetkellä ideana on pitää tammikuussa työpaja, jonka avulla voimme vielä kehittää tuotetta eteenpäin, “aikuisempaan” suuntaan, pakkia käyttäneiden henkilöiden toiveiden mukaisesti.

Arviointi

Olemme säännöllisessä yhteydessä Nurmijärvelle. Kävimme haastattelemassa ja kuvaamassa pakin käyttöä n. 2 kk sen asentamisen jälkeen. Puolen vuoden päätteeksi arvioimme kokonaisuutta enemmän ja pohdimme, miten pakista saa vieläkin paremman.

Loppukaneetti

Miksi-pakki on ensimmäinen kokeilu matkalla kohti inspiroivampaa ja mukavampaa tapaa arvioida järjestötoimintaa! Se kutsuu pois Word-dokumenttien, tietokoneruudun ja hankalien kysymysten ääreltä. Toivomme sen myös rikkovan osaltaan ajatusta pelottavasta, vaikeasti lähestyttävästä, aiheesta -kuten arvioinnista. Katsotaan, mitä kaikkea tästä vielä tulee!