Follow Us On

Näin järjestät oman Erätauko-dialogin

Blogi

Näin järjestät oman Erätauko-dialogin

 

Osana Uteliaiden kehittäjien vertaisverkostotoimintaa järjestimme to 10.1.2019 Unelmoivien kehittäjien Erätauko -dialogin satunnaisen osallistujajoukon kokemusten kuulostelua ja yhteiskehiitelyn tueksi.Erätauko-dialogissa pyritään luomaan tilaisuus rakentavalle keskustelulle, jossa moniääniset, jopa ristiriitaiset ja usein piiloon jäävät näkökulmat voivat tulla esiin tasavertaisina. Dialogi on hyvä menetelmä tuoda esiin erilaisia näkökulmia sekä niiden yhteyksiä. Menetelmä ei sovi hyvin edustuksellisiin konteksteihin eikä päätöksentekoon. Se voi tosin ruokkia päätöksentekoa tuottamalla informaatiota käsiteltävänä olevasta kontekstista.

 

Sitran Erätauko-sivustolta löytyy materiaalipaketti, josta saa helposti lähestyttävää ja käytännöllistä tukea oman dialogin järjestämiseen.

Materiaalipakettiin sisältyy esimerkiksi työpohja keskustelun suunnitteluun ja keskustelukortit, joita voit hyödyntää sekä dialogin valmistelussa että muistin virkistämiseksi dialogin aikana.

Yksinkertaisessa muodossaan dialogi koostuu kolmesta erilaisesta vaiheesta:

 1. Keskustelun aloituksesta
 2. Keskustelun syventämisestä
 3. Keskustelun lopetuksesta

Jokainen vaihe kannattaa suunnitella ennakkoon niin, että kokemus keskustelusta pysyy avoimena ja luonnollisena, mutta että se menee kohti keskustelun tavoitteita tai täsmällisempiä aiheita, joihin osallistujat haluavat tarttua.

Keskustelun aloitus

Dialogisen keskustelun aloituksessa esitellään keskustelun tavoitteet, fasilitaattorin rooli ja ennen kaikkea psykologisesti turvallista keskusteluympäristöä pohjustavat Rakentavan keskustelun pelisäännöt.

Rakentavan keskustelun pelisäännöt, linkki pdf tiedostoon

Keskustelun aloituksen tavoitteena on saada kaikki osallistujat ääneen ja kertomaan omia dialogin aihepiiriin koskevia kokemuksiaan.

Aloitusta voi pohjustaa avoimilla kysymyksillä, kuten:

 • “Kuka olet ja mikä on saanut sinut paikalle tänään?”
 • “Millaiset kokemukset ovat teillä päällimmäisenä mielessä, kun tulette keskustelemaan tästä asiasta?”
 • “Millaisia kokemuksia teillä lähti viriämään, kun kuuntelitte/katselitte äskeistä?”

Keskustelun syventäminen

Keskustelun syventämiseen mennään siinä vaiheessa, kun aloittamiseen varattu aika on loppumassa ja/tai alkaa tuntumaan siltä, ettei uusia näkökulmia aihepiiriin enää ilmene.

Syventämisessä pyritään kaventamaan keskustelunaiheita täsmällisempiin seikkoihin, joita osallistujat pitävät tärkeinä tai jotka saattavat kohdistaa keskustelua paremmin kohti sen tavoitteita.

 • ”Nyt olemme keskustelleet aiheista A, B ja C. Mihin näistä haluatte syventyä tarkemmin?”
 • ”Mitkä ovat ne asiat, joita teistä itse kukin haluaisi ymmärtää paremmin?”
 • ”Tuleeko jollekin teistä mieleen jotain, mistä emme tämän aiheen yhteydessä ole vielä puhuneet?”
 • ”Minusta tuntuu, että keskustelemme vielä melko yleisellä tasolla. Miten tätä keskustelua pitäisi syventää? Mihin asiaan meidän pitäisi pureutua?”

Keskustelun lopetus

Keskustelun lopetuksen tavoitteena on kerrata keskustelun sisältöä, pohtia yhdessä sitä, miten sekä missä keskustelua voisi jatkaa ja kerätä suullisesti palautetta keskustelun onnistumisesta.

Keskustelun lopetuksessa hyödyllisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi:

 • ”Mikä oli keskeinen oivallus sinulle keskustelusta?”
 • ”Missä ja kenen kanssa aiot jatkaa keskustelua?”
 • ”Olemmeko keskustelleet oikeista asioista?”
 • ”Olemmeko keskustelleet eri näkökulmista?”
 • ”Keskustelimmeko rakentavasti?”
 • ”Onko ymmärrys aiheesta lisääntynyt?”

Miten lähteä liikkeelle dialogin järjestämisessä?

Aluksi saattaa tuntua siltä, että ilman kokemusta kynnys dialogin järjestämiseen on korkea pelkän materiaalipaketin avulla tai jopa ohjaamista koskevan koulutuksen käyneenä.

Ensimmäinen vinkki siihen, että pääsee itse liikkeelle dialogin järjestämisessä on osallistua itse johonkin dialogiin ja havainnoida, mitä siellä tapahtuu. Tulevista Erätauko-dialogeista löytyy tietoa ainakin Sitran sivuilta.

Toinen vinkki on järjestää dialogi yhdessä aihepiiristä kiinnostuneen kaverin kanssa. Yhdessä on mukavampi pähkäillä dialogin järjestämistä esimerkiksi Sitran Erätauko-materiaalipaketin kanssa. Näin teimme myös Unelmoivien kehittäjien Erätauon järjestämisen kanssa. 🙂