Follow Us On

Millaista on olla töissä Kukunorilla?

Blogi

Millaista on olla töissä Kukunorilla?

 

Kukunorille tullessani minua odotti kotoisa moderni toimisto. Kukunorin tilat viestivät ovesta sisään tullessa ”tervetuloa!”. Henkilökunta otti vastaan samalla välittömällä rennolla lämmöllä kuin työtilatkin! Tänne saat tulla sellaisena kuin olet ja sinua on vastassa aitoja ihmisiä.

Monimuotoinen työyhteisö

Kukunorin työyhteisö on avoin ja toisilleen ilmiselvästi läheisessä tiimissä jokainen hyväksytään omana itsenään. Välittömästi ymmärtää, ettei täällä tarvitse ylläpitää ”roolia”. Tämä onkin työssä jaksamisen kannalta tärkeää, sillä erillisen ”työroolin” ylläpitäminen kuluttaa energiaa. Myös mielen hyvinvoinnin tukemisen kannalta on eduksi ettei työroolia edellytetä. Jokainen on arvokas sellaisena kuin on, ja täällä on ymmärretty monimuotoisuuden edut.

Monimuotoisessa työyhteisössä on mahdollisuus antaa jotakin uutta muille sekä oppia ja ottaa vastaan paljon uutta. Tällaisessa työyhteisössä luovuus saa ravitsevan kasvupohjan. Minut otettiin heti osaksi yhteisöä, ja koin että tämä työyhteisö on työntekijän kasvulle ja kehitykselle kuin turvallinen perhe on lapselle. Täällä saa hyväksyvässä ilmapiirissä kasvaa, oppia, olla luova, toteuttaa itseään, ottaa vastuuta, tehdä virheitä ja olla inhimillinen kehittyvä keskeneräinen ihminen. Jokaisen pitäisi saada työskennellä näin ravitsevassa työympäristössä.

Iloa uuden oivaltamisesta

Kukunorilla ei anneta valmiita työskentelymalleja ja ratkaisuja, joiden mukaan työntekijän odotetaan toimivan. Aluksi tämä tuntui kuin olisi heitetty veteen heikolla uimataidolla varusteltuna ja räpiköidessä muut kannustavat rannalta: ”Sinä osaat uida! Usko itseesi!”

Aluksi tuntui, ettei rantaan jaksa räpiköidä heikoilla taidoilla. Siitä pelästyy ja turhautuu, koska uiminen on vaikeaa. Jonkin ajan kuluttua huomaa osaavansa riittävän hyvin ja oppivansa lisää. Tästä seuraa ilo uuden oivaltamisesta.

Olin aiemmin työssä tottunut minulle annettaviiin selkeisiin rajoihin, sääntöihin ja odotuksiin. Siihen että tiedät mitä sinulta odotetaan ja miten sinun edellytetään työtä tekevän. Kukunorilla tämä jäi epäselväksi. Huomasin, etten saa selkeää vastausta vaan tukea oman tapani löytämiseen. Aluksi huomasin suorittavani tehtäviä vanhojen mallien mukaan kuten olin tottunut työskentelemään.

Lievän ahdistuksen, turhautumisen ja hyödyttömyyden tunteiden parissa pyöriskellessäni alkoi mielessäni luova prosessi. Sen ansiosta avautui tilaa nähdä asiat toisin. Mielessäni avautui mahdollisuuksia hyödyntää aiemmin oppimaani työnantajani hyväksi uusin tavoin sekä oppia luovasti uutta.

Minulla on monenlaista koulutusta ja monipuolista työkokemusta. Mitä minulta on aiemmin puuttunut? Minulla on ollut heikot taidot osaamiseni soveltamisessa uusiin muuttuviin tilanteisiin. Teoriassa osaan paljon ja osaan käyttää oppimaani kaavamaisesti vanhojen työskentelymallien mukaisesti. Olen työskennellyt valmiiden odotusten mukaisesti selkeästi rajatuissa tehtävissä, missä on ollut vähäisesti mahdollisuutta suunnitella ja johtaa työtään. Nyt olen oppimassa luovia tapoja soveltaa oppimaani työssä, ja oppimassa uutta.

Toivoisin että muutkin työnantajat ymmärtäisivät tällaisen innovatiivisen johtamistavan edut.

Kukunorin arvot LUOVUUS, AVOIMUUS ja POKKA eivät ole vain sanoja, vaan ne ovat saumaton osa arkea.

Uskalla kokeilla ja tehdä virheitä

Kukunorilla jokainen johtaa itseään. Esimieheltä saa halutessaan tukea, mutta itse työtä suunnitellaan ja omasta työstä otetaan itse vastuu. Työntekijöihin luottaminen vaikuttaa lisäävän työntekijöiden sisäistä vastuunottoa työstään. Ihminen voi hyvin ja tekee parhaansa.

Täällä on lupa yrittää ja tehdä virheitä. Siihen jopa kannustetaan! Kukunorilla pidetään henkilökunnalle Mokabileet kun määrätty määrä ”mokia” on Mokaseinälle saatu. Itse olen aiemmin tottunut siihen, että virheiden tekemistä tulee varoa. Se on stressitekijä, koska silloin energiaa ja huomio menee virheiden varomiseen. Kun virheiden tekemisen pelko poistuu, syntyy tilaa rohkeudelle, uuden oppimiselle ja luovuudelle.

Kukunorilla kokeillaan uutta päivittäin! Tämä on innovatiivisin ja luovin työyhteisö, missä olen työskennellyt!

Kukunori ry on nuori yhdistys, mutta kasvu on ollut huimaa. Minulla on ilo päästä itse henkilökohtaisesti kokemaan, että toimiva hyvinvoiva työyhteisö ei ole pelkkää ajatus, vaan sellainen on mahdollista toteuttaa!

Hyvinvointi lähtee halusta toteuttaa yhteisön arvoja käytännössä

“Henkilöstön kouluttaja/Työorganisaation kehittäjä” -koulutukseni tuo erilaisen uteliaan näkökulman näin hyvinvoivan työyhteisön toiminnan tarkkailemiseen. Hyvinvointi täällä minun havaintojeni perusteella lähtee halusta toteuttaa yhteisön arvoja käytännössä. Avoimuudesta, läpinäkyvyydestä, tasa-arvosta, aidosta välittämisestä ja vahvasta tahtotilasta tehdä jatkuvaa työtä sen eteen! Ja ennen kaikkea se lähtee ihmisten aidosta lämpimästä kohtaamisesta. Toiminnanjohtaja Markus Raivio toimii aidosti Kukunorin arvojen mukaisesti arjessa ja se näkyy sekä työyhteisön sisällä että ulospäin!

Toivottavasti olet joskus kokenut sen lämpimän tunteen, kun uusia ihmisiä kohdatessa tulee tunne että on tullut kotiin. Kukunorilla tämä tunne tuli minulle heti. Tunne siitä, että minut ja kaikki muutkin hyväksytään omana itsenään. Huikea tunne!

Minulla on taipumusta aistia herkästi tunnelmaa ja reagoida siihen. Kukunorilla on kannustava, kokeileva, salliva ja hyväksyvä tunnelma. Vaikka vastaan tulee uusia yllättäviäkin tilanteita, pystyn ottamaan ne vastaan rauhallisesti ja ratkomaan haasteet sitä mukaan kun niitä tulee jännittämättä etukäteen.

En ole lainkaan kilpailuhenkinen. Viihdyn tällaisessä työyhteisössä, missä kaikki ovat tasa-arvoisia ja tukevat toisiaan, tehdään yhdessä töitä yhteisen hyvän eteen, opitaan toisiltaan, tuetaan toisiaan eikä kilpailla keskenään. Työyhteisössä missä ymmärretään, että jokaisen työpanos on yhtä tärkeä. Palkkaeroja toki on työtehtävien mukaan, mutta palkka ei ole ainoa, eikä suinkaan edes paras tapa osoittaa arvostusta. Täällä saa kokea, että työntekijää ei arvosteta pelkästään tehokkaan työpanoksen perusteella, vaan lähtökohtaisesti jokaista työntekijää ja jokaisen työpanosta arvostetaan. Kun työyhteisöllä on johtaja, joka aidosti seisoo arvojen takana, se näkyy arjessa ja leviää työyhteisön sisällä sekä myös ulospäin.

Mitä voisi oppia Kukunorilta?

Kukunorin onnistunut työyhteisön kehittäminen laittaa miettimään miten muita työyhteisöjä voisi kehittää. Vaikka työpaikalla olisi hienot arvot ja työnantaja tukisi työntekijöitään kilpailukykyisellä palkalla ja muilla konkreettisilla keinoilla, henkilökunta saattaa silti voida huonosti. Miksi? Jos ihminen ei koe aidosti tulevansa hyväksytyksi, ei ihminen voi hyvin. Jos ihminen ei koe olevansa kotona niiden ihmisten parissa joiden kanssa hän työskentelee, ei ihminen voi hyvin. Jos työntekijä kysyy esimieheltään onko hän tyytyväinen työpanokseen, hän kysyy pohjimmiltaan myös: ”oletko tyytyväinen minuun?”. Rakentava palaute tulisi antaa siten, että se kohdistuu asiaan, ei henkilöön. Esimies voi erikseen mainita olevansa tyytyväinen ihmiseen itseensä vaikka antaisi samaan aikaan rakentavaa palautetta työn suorittamisesta.

On myös olennaista valita oikeat työntekijät työpaikalle. Tulisi valita työntekijät, jotka jakavat yhteiset arvot.

Hanna Nyfors
Kirjoittaja tekee Kukunorilla toimistotöitä.