Follow Us On

Miltä näyttää tulevaisuuden järjestömaailma?

Blogi

Miltä näyttää tulevaisuuden järjestömaailma?

 

Maailma on pullollaan järjestöjä. Selkeää määritelmää siitä, mikä järjestö on, ei kuitenkaan ole olemassa. Keskustelua siitä, mikä voi tai pitäisi olla järjestön rooli missäkin asiassa, on puolestaan jatkuvasti käynnissä ympäri maailman.

Rupesinkin tämän johdosta tänään itse pohtimaan, minkälainen olisi paras mahdollinen järjestö?

Iranissa järjestöjen rooli on jotain yhteiskunnallisen yrityksen, suomalaisen kansalaisjärjestön ja valtiollisen toimijan välimaastosta. Järjestöt ovat aktiivisia yhteiskunnallisia toimijoita, jotka voivat sekä vastaanottaa erilaisia rahoituksia että tuottaa voittoa. “Voittoa tuottamaton”-konseptia ei järjestöihin sidota.

Suomessa järjestöt ovat puolestaan tiukasti sidottuja voiton tuottamattomuuteen. Vaikka järjestöt tuottaisivat minkälaisia innovaatioita tai bisnesideoita – joita voitaisiin myös osaltaan käyttää yhteiskunnan kehittämisessä – ne eivät saa tuottaa järjestöille itselleen voittoa. Jos järjestö haluaa tuottaa toiminnallaan voittoa (tai se sattuu keksimään idean, jonka avulla voiton tuottaminen alkaa tapahtumaan), on ry:n rinnalle perustettava oy, ja näiden kahden toimijan toiminta erotettava tiukasti toisistaan.

Riittääkö tämä malli edelleen tulevaisuudessa, vai pitäisikö Suomessakin olla tulevaisuudessa “roy” – ry:n ja oy:n yhdistelmä, kansalaisten yhteenliittymä, jonka perustarkoituksena on tuottaa yhteiskunnallista hyvää, mutta joka saa myös tuottaa toiminnallaan voittoa?

Ilkka Halava toteaa raportissaan järjestöjen tulevaisuudesta, että “tulevaisuudessa tarvitaan yhä tehokkaampaa palveluiden integraatiota, joka rakennetaan asiakkaan subjektiivisesti kokemien tarpeiden pohjalta”. Raportin mukaan nykyinen palveluiden pirstaloituneisuus vaikuttaa erityisesti mm. päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Voisiko pirstaloituneisuutta helpottaa muotoilemalla aivan uudenlaisia organisaatioita Iranista mallia ottamalla?

Muutosmuotoilu antaa hyvät eväät kokonaisten organisaatiomallien uudelleen analysoimiseen. Miltä yhteiskunta nykyään näyttää? Minkälaisista organisaatioista se on rakennettu ja vastaavatko nämä rakenteellisesti edelleen siihen, miten ihmiset haluavat tehdä hyvää? Minkälainen olisi järjestö-StartUp?

 

millaTeksti: Milla Mäkinen

Teksti on osa kirjoitussarjaa, jossa Propellipäiden Milla Mäkinen tekee havaintoja Iranissa.