Follow Us On
Suurennuslasin sisässä teksti Myytti: Suomalaisten kannattaa tehdä hyvää vain suomalaisille

Blogi

Hyvinvointi ei tunne rajoja

 

Maailmassa ei ole rajoja – miten ajankohtainen aihe juuri nyt. Suomen ja suomalaisten hyvinvointi ei asu täällä, emmekä voi hallita sitä. Hyvinvointi ei ole asia, jolla on jokin paikka, vaan se velloo, vyöryy ja vaikuttaa rajojen yli ja ympäri. Se ei asetu raameihin, ei ohjelmiin, ei kysy aikaa eikä paikkaa. Miten hyvin olemme varautuneet hyvinvointiin Suomessa? Miten olemme varautuneet pahoinvointiin? Mitä kaikkea löydämme siltä väliltä, vierestä ja sisältä? Millä lailla rakennamme maailmaa, joka tarjoaa mahdollisuuden hyvään elämään sekä hyvän ja hyvin tekemiseen?

Kun puhutaan suomalaisten hyvistä teoista, on vaikea tietää mihin meidän Suomessa asuvien teot päättyvät ja missä ne jatkuvat. Kukunori on Suomessa, mutta toimimme myös Bangladeshissa, Alankomaissa, Englannissa, Skotlannissa, Yhdysvalloissa ja Ruotsissa. Miten se on mahdollista? Hyvän tekemisen kulttuuri kutsuu luokseen ihmisiä, jotka haluavat toimia muutoksen agentteina, omassa yhteisössään, omassa maassaan ja samalla toimia yhteisen hyvinvoinnin rakentamisessa kansainvälisesti. Ihmiset ovat yksilöitä ja yhteisö. Kaikki haluavat kuulua, olla ainutlaatuisia, mutta tuntea myös yhteenkuuluvuutta johonkin ja joihinkin. Nämä syntyneet vertaisverkostot luovat tulevaisuuden Kukunorin, jossa hyvinvoinnin tekijät rakentavat uudenlaista hyvinvoinnin hybridimaailmaa. Paikallisesta tulee kansainvälistä, yksityisestä yleistä ja toisinpäin. Lopulta kaiken hyvinvoinnin keskiössä on ihminen. Sinä ja minä. Ja meidän omat tekomme.

Hyvinvointia liikunnan kautta niin Suomessa kuin muualla

Kukunorin Kävelyfutis-hanke on tuonut hyvinvointia päihde- ja mielenterveystoipujille liikunnan avulla Suomessa jo usean vuoden ajan. Social Sports 4 All EU-hankkeen kautta lähdemme etsimään keinoja jakaa osaamistamme ja hyvinvointia muiden kanssa.

Social Sports 4 All on kansainvälinen projekti, joka tapahtuu yhteistyössä Kreikkalaisen Panagia Evagelistria yhteisön kanssa, joka toimii kehitysvammaisten tukena Ateenassa. Opimme ymmärtämään miten me kaikki olemme toistemme tukijoita yksittäisinä yhteisöliikuntavalmentajina sekä toisiinsa verkottuneina paikallisyhteisöinä.

Social Sports 4 All projektissa luomme edellytyksiä hyvinvoinnin rakentumiselle kävelyfutiksen, seikkailuterapian ja yhteistoiminnan kautta. Samalla kun luomme hyvinvointia Kreikasta Suomeen, Suomesta Kreikkaan, luomme edellytyksiä tuleville hyvinvointiteoille rakentuvan yhteisömme kautta. Samalla pyrimme tuomaan paikalliset yhteisöt mukaan sosiaalisen liikunnan tapahtumiin. Projektiyhteisössämme tulee esiin myös paikallinen monikulttuurisuus, erilaisuus ja avautuvien mahdollisuuksien pelikentät. Mikä on se uusi normaali ja uusi yhteinen arkemme paikallisesti ja kansainvälisesti, jota luomme tekojemme kautta?

Sinun hyvinvointisi lisää minun hyvinvointiani

Tarvitsemme toisiamme. Tarvitsemme kaikkia. Sillä hyvin tekeminen vaatii reflektiota, peiliä ja palautetta. Meidän jokapäiväiset tekomme ilmentyvät esiin toisiinsa liittyneinä verkostomaisen tapahtumisen kudelmina, joita tulkitsemalla ymmärrämme paremmin elämiemme keskinäisriippuvaisen luonteen ja päämääriemme suunnan. Kun kutsumme muut ymmärtämään yhdessä, pystymme myös muutosmuotoilemaan kestävää hyvinvoinnin kulttuuria.

Hyvä asuu viisaudessa ja teoissa, jotka luovat meihin varmuutta siitä, että pystymme synnyttämään itsessämme ja muissa taitoja, jotka auttavat kohtaamaan eteentulevat ongelmat laadukkaasti. Tekomme ovat tahtomme ja ne rakentavat maailmaan edellytyksiä, joissa piilee tulevaisuutemme mahdollisuuksien kenttä niin Suomessa kuin maailmalla. Hyvinvointi syntyy yhdessä ja se ei noudata valtioiden rajoja, siksi on tärkeää tehdä työtä niin meillä kuin muualla.

 

Tule mukaan ilmaiseen webinaariimme 5.10 kuulemaan esimerkkien kautta, miten voimme lisätä hyvinvointia rajojen yli!