Follow Us On

Kukunori vahvassa yhteistyössä ensimmäisessä suomenkielisessä toipumisorientaatiokirjassa!

Blogi

Kukunori vahvassa yhteistyössä ensimmäisessä suomenkielisessä toipumisorientaatiokirjassa!

10.8.2020
Blogi

Olemme keskellä historiallista muutosta, joka on nopeampaa kuin koskaan ja kiihtyy eksponentiaalisesti joka vuosi. Ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa suurempi joukko kuolee ylensyömiseen kuin nälänhätään. Ensimmäistä kertaa suurempi joukko tekee itsemurhan kuin kuolee sodan, rikoksen tai terrorismin uhreina.

Myös ihmiskunnan mielenterveys on turbulenssissa. Tällä hetkellä yleisin mielenterveyden häiriö on masennus, josta kärsii 300 miljoonaa ihmistä. Maailman terveysjärjestö WHO ennustaa, että vuoteen 2030 mennessä masennuksesta tulee suurin yksittäinen terveydenhuollon taakka, joka maksaa 6 biljoonaa dollaria. Summa on suunnilleen sama kuin vuonna 2012 käytetyt terveydenhuollon kulut yhteensä koko maailmassa. Myös suomalaiset voivat mielenterveyshäiriöiden näkökulmasta yllättävän huonosti.

Tämä tuntuu ristiriitaiselta siihen nähden, minkälainen selviytymistarina ja todellinen “ryysyistä rikkauksiin” -kertomus Suomi on viime vuosisadalla ollut. Siihen nähden tuntuu jopa käsittämättömältä, että samalla olemme marraskuussa 2018 julkaistun OECD:n terveysraportin mukaan EU:n mielenterveysongelmaisin maa.

Kirja pureutuu toipumisorientaation ytimeen

Yleensä puhutaan siitä, onko ihminen terve vai sairas ja minkälaisia oireita hänellä on. Harvemmin puhutaan kuitenkaan siitä, voiko hän elää hyvää elämää oireistaan ja sairaudestaan huolimatta. Tänään julkaistavassa uutuuskirjassa on kyse juuri tästä toipumisorientaation ytimestä ja siihen kytkeytyvistä teemoista. Toipumista ja toipumisorientaatiota voi kuvata polkuna ja prosessina, joka alkaa jostain mutta joka ei välttämättä päädy mihinkään tiettyyn päämäärään. Polkuun sisältyy useita vaiheita ja muiden matkaajien kohtaamisia, ja niiden avulla toipumisen suuntaa ohjaavaan karttaan ilmestyy koko ajan uusia reittejä, joiden avulla voi suunnistaa kohti parempaa.

Idea Toipuva Mieli- kirjaan syntyi Kukunorin verkkosivuillaan julkaisemasta podcastista, jossa useat mielenterveysalan ammattilaiset ja alan tutkijat keskustelevat mielenterveyden tulevaisuudesta. Keskusteluissa nousee monessa kohdassa esiin uusi nouseva mielenterveyden trendi, jolla on yhteyksiä myös moniin muihin ajankohtaisiin trendeihin ja näitä ennakoiviin vahvoihin signaaleihin. Toipumisorientaatio on myös viitekehys, johon Kukunori on sitoutunut strategiassaan kohti tulevaisuuden mielenterveystyötä ja ajattelua.

Suurkiitos yhteistyöstä kuuluu Kukunorin puheenjohtajalle Miia Kurttilalle, joka on sydämellään mukana toipumisorientaation periaatteisiin perustuvassa mielenterveystyössä. Teoksen pyrkimyksenä on antaa mahdollisimman monipuolinen kuva toipumisorientaatiosta ja siitä, mitkä ovat nykyhetken trendien lisäksi mielenterveyden ja mielenterveystyön tulevaisuutta ennakoivat signaalit. Trendillä tarkoitetaan kehityssuuntaa, joka perustuu pitkän aikavälin muutokseen. Trendejä ennakoivia merkkejä eli signaaleja yhdistämällä voidaan ennakoida myös tulevien trendien syntymistä. Kirjassa esillä olevat trendit kertovat myös signaaleja siitä, millaisen jalansijan toipumisorientaatio tulee saamaan mielenterveystyössä.

Kirjan on kirjoittanut Kukunorin toiminnanjohtaja Markus Raivio isänsä Jouko Raivion kanssa. Kirjan kustantaja on PS-kustannus https://www.ps-kustannus.fi/Markus-Raivio/Toipuva-mieli.html