Follow Us On

No Labels No Walls tuo yhteen koko maailman

Blogi

No Labels No Walls tuo yhteen koko maailman

25.9.2020
Blogi

Kukunori on kahden vuoden aikana käynnistänyt uudenlaista digitaalista järjestöjen ja kansalaisten toimintaa yhdessä suomalaisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa. No Labels No Walls on verkosto, johon kaikki pääsevät mukaan ja toiminta on maksutonta kaikille. No Labels No Walls verkoston tavoitteena on tuoda yhteen taiteilijat, tekijät, tietäjät ja kokemusasiantuntijat laajalta kentältä, jotta hyvinvointi ja kulttuuri vahvistuvat sekä ihmisille tärkeät teemat pääsevät esiin. No Labels No Walls on kansalaisliike ja alusta, jonka kautta voit löytää kumppaneita sekä vertaisia.

Kukunorin Propellipäät -hankkeen käynnistämässä No Labels No Walls -verkoston toiminnassa tärkeässä roolissa on ollut kumppanimme Los Angelesilaisen The Strindberg Laboratoryn työ ja toiminta vähemmistöjen, vammaisten ja vankilassa olevien kanssa Kaliforniassa. Kukunorin ja Strindberg Laboratoryn yhteistyön tuloksena tutkimusmatkalle on lähtenyt nyt jo yli 700 maailmankansalaisen sekä kymmenien yhteisöjen joukko, joita yhdistää halu luoda positiivista yhteiskunnallista kehitystä taiteen, kulttuurin ja yhteistoiminnan keinoin. Samalla verkosto pyrkii maailmanlaajuisesti nivomaan yhteen ratkaisuja ja toimintaa yhteiskunnallisten systeemisten muutosten aikaansaamiseksi. Aikamme viheliäiset haasteet ovat niin suuria, että tarvitsemme alustoja, joiden kautta nopea oppiminen on mahdollista.

Yksi suurista verkoston ponnistuksista on ollut No Labels No Walls + We Are One festivaalin järjestäminen suurena, kaikille avoimena kansalaistapahtumana Helsingissä vuonna 2019 sekä vielä suurempana festivaalina digitaalisesti syyskuussa 2020. Hankkeen aktiivit ja Propellipäät ovat etsineet kumppaneita, kampanjoita ja verkostoja, joiden kautta suomalaiset järjestöt voisivat löytää yhteisen teeman tai kohderyhmän kautta itselleen kumppanuuksia rajoista ja leimoista välittämättä. Toiminnan kautta löytyi skotlantilainen We Are One verkosto sekä Citizen Network, jotka halusivat järjestää yhteisen festivaalin No Labels No Walls verkoston kanssa, joten toiminta ja yleisö laajeni heti moninkertaiseksi.

 

Digitaalinen festivaali tarjoaa mahdollisuuksia kaikille

No Labels No Walls verkoston järjestämä digitaalinen festivaali tarjosi yli 120 tapahtumaa, puhetta, esitystä, kulttuuria, taidetta, tanssia, teatteria, joogaa ja taikuutta kymmenestä maasta. Ohjelma piti sisällään mm. Yhdysvaltojen toiseksi suurimman opettajien ammattijärjestöjen UTLA:n ja Suomen opettajien ammattiliiton vuoropuhelun Covid -ajan haasteista opetuksessa sekä lähetti mm. Romanifoorumin, Mielen ry:n ja Kehitysvammatuki 57:n ohjelmaa maailmalle. Festivaaliohjelmaa lähetettiin yhteistyössä Metropolia AMK:n opiskelijoiden kanssa aamukymmenestä aamuyöhön, joten mukaan saattoi liittyä ihmisiä maailman kaikilta aikavyöhykkeiltä.

No Labels No Walls tapahtuman viestit, tapahtumat ja lähetykset saavuttivat sosiaalisessa mediassa ihmisiä yli 140.000 kertaa ja ohjelmia eri streamausalustoilla seurasi viikon aikana tuhansia ihmisiä eri puolilta maailmaa. Kaikille avoimet teemoitetut keskustelut tarjosivat mahdollisuuden kysyä ja kertoa aiheista, jotka eivät itselle olleet tuttuja tai olivat juuri oman intohimon ytimessä. Tapaamisten yhteydessä festivaalin fasilitaattorit toivat yhteen järjestöjä ja aktiiveja ja sopivat yhteistyön jatkumisesta toimintana festivaalien jälkeen. No Labels No Walls verkosto järjestää edelleen joka maanantai kaikille avoimen Action Monday tunnin, jossa festivaalin teemoja työstetään yhteiseksi toiminnaksi.

No Labels No Walls osoittaa verkostomaisen toiminnan vahvuudet

Koronakriisin aikana digitaaliset ulottuvuudet järjestöjen toiminnassa ovat osoittautuneet tärkeiksi mahdollisuuksiksi edistää kulttuuria ja hyvinvointia ja yhdistää ihmisiä ajasta, paikasta ja rajoituksista riippumatta. Propellipäät -hanke on toiminut rohkeasti ja aktiivisesti keväästä alkaen ja tarjonnut tukea digitaaliseen työskentelyyn, kokemusasiantuntijoiden kokeilutoimintaan  ja jatkuvaan yhteiskehittämiseen muiden suomalaisten kehittäjien kanssa. Propellipäiden tuottama ja tukema Arviointijärjestelmä Pokka on noussut vuoden 2020 aikana lyhyessä ajassa yli 280 suomalaisen järjestön käyttöön. No Labels No Walls toiminnan kautta suomalaisten järjestöjen innovatiivisuus, rohkeus ja kyky toimia vaikeassa tilanteessa on herättänyt paljon kiinnostusta maailmalla.

Propellipäiden tehtävänä on tehdä järjestöjen kanssa kokeiluja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin muutoksen eteen. Mitä tapahtuu jos järjestämme festivaalin, jonne kaikki ovat tervetulleita niin esiintymään, rakentamaan festivaaleja ja yleisöksi? Mitä tapahtuu ja mitä kokee ihminen, joka hyväksytään festivaaleille järjestäjäksi tai esiintyjäksi hänen omista mielenkiinnon kohteista ja vahvuuksista käsin? Kokeeko hän pääsevänsä mukaan ja kuuluvansa joukkoon? Arviomme mukaan näin todella tapahtuu. Voisivatko parhaat mielenterveyttä tukevat toiminnot olla niitä, jotka ei nimitetä mielenterveyspalveluiksi laisinkaan? Mikä on kulttuurin ja oppimisen rooli kansalaisten hyvinvoinnissa? Hyviä kysymyksiä on antoisaa lähestyä muiden kanssa kunnioittavassa ilmapiirissä, jossa kaikki äänet kuuluu ja kaikki näkyy! Kukunori kutsuu sinut ja koko maailman kylään, joten liity jo tänään No Labels No Walls -verkostoon ja lähde rakentamaan hyvinvoinnin ja kulttuurin tulevaisuutta kanssamme. Et ole yksin!

Markus Vähälä

Kirjoittaja työskentelee Propellipäät hankkeessa ja koordinoi No Labels No Walls verkostoa