Follow Us On

Pokka tekee arviointitiedon hyödyntämisestä helppoa

Blogi

Pokka tekee arviointitiedon hyödyntämisestä helppoa

24.6.2020
Blogi

Pokka-arviointityökalu on osoittanut tarpeellisuutensa järjestökentällä. Helmikuussa lanseeratulla työkalulla kehitetään toimintaa arviointitiedon avulla jo lähes 200 järjestössä.

Pokka-arviointityökalu lanseerattiin järjestöjen työntekijöiden käyttöön helmikuussa 2020. Työtä tätä hetkeä kohti oltiin tehty useamman vuoden ajan, Propellipäät-hankkeen alusta asti. Propellipäät-hanke edistää järjestöjen kokeilukulttuuria ja tiedolla johtamista, ja Pokka oli vastaus jälkimmäiseen.

Pokan tausta-ajatuksena on että arviointitieto toimii päätöksenteon ja johtamisen tukena. Näemme arvioinnin vahvasti kehittämisen työkaluna ja uskomme, että oikea-aikainen ja oikein kerätty tieto on avain muutokseen – se auttaa tunnistamaan oman toiminnan onnistumisia sekä niitä, joissa on kehittämisen varaa.

Pokka-työkalun konseptoinnista ja suunnittelusta vastasivat arviointi- ja seurantapäällikkö Outi Linnolahti ja palvelumuotoilupäällikkö Raisa Omaheimo. Kilpailutuksen kautta yhteistyökumppaniksi valikoitui Vertics Oy, joka oli mukana suunnittelemassa käyttöliittymää ja graafista ilmettä, sekä vastasi työkalun teknisestä toteutuksesta.

Yhteistyötä alusta saakka

Pokan suunnittelutyö oli käyttäjälähtöistä ja tarvekartoitukseen perustuvaa. Ennen julkaisua Pokkaa pilotoitiin muutaman järjestön kesken ja saatua palautetta hyödynnettiin Pokan viimeistelytyössä. Meillä Pokan kehittäjätiimissä on tärkeää iteratiivinen kehittämisote: palautetta kerätään jatkuvasti, ja Pokkaa kehitetään käyttäjien palautteiden pohjalta.

Pokka-työkalu julkaistiin järjestöjen työntekijöiden käyttöön helmikuussa 2020, ja ensimmäisen kolmen kuukauden aikana Pokkaan rekisteröitiin lähes 200 organisaatioita.

Pokka tarjoaa ainutlaatuista vertailutietoa

Vaikka me ajattelemme että Pokka on jatkuvasti kehittyvä työkalu, on se jo nyt ainutlaatuinen kokonaisuus. Pokka on suunniteltu tukemaan kehittävän arvioinnin viitekehyksen mukaista arviointia sote-järjestökentällä. Pokkaan on koottu erilaisia muokattavia kyselypohjia, sekä kansallisesti ja kansainvälisesti käytössä olevia mittareita. Kyselyiden luominen sujuu nopeasti, ja luodun kyselyn voi lähettää sähköpostilla, julkaista linkkinä tai printata täytettäväksi käsin.

Ainutlaatuinen vertailuominaisuus on asia, joka erottaa Pokan muista kyselytyökaluista. Pokassa oman kyselyn tuloksia voi verrata oman organisaation sisällä tehtyihin kyselyihin, mutta sen lisäksi kaikkien muiden Pokkaa käyttävien organisaatioiden tuloksiin. Pokkaan lähetetyt vastaukset tallentuvat anonymisoituun datapankkiin, josta niitä nostetaan tarkasteluun kyselypohjan ja toimintaa tarkemmin määrittävien taustatietojen/tekijöiden mukaan. Tällaista tietoa ei ole aikaisemmin ollut näin nopeasti ja reaaliaikaisesti mahdollista saada rinnakkain samaan tulosraporttiin. Omien tulosten vertaaminen muihin samankaltaista toimintaa toteuttavien toimijoiden tuloksiin antaa arvokasta tietoa kehittämisen ja johtamisen tueksi.

Mitä seuraavaksi?

Pokan käyttäjät ovat aktiivisia kehittäjiä ja olemme saaneet paljon hyviä kehitysehdotuksia joita toteutamme osana Pokan kehitystyötä. Meitä kiinnostaa kuulla mitä mieltä käyttäjät Pokasta ovat. Puuttuuko meiltä jokin mittari joka olisi sinusta tärkeä? Laita meille viestiä ja kerro ajatuksistasi!

Pokan testisivu julkaistaan elokuun aikana. Testisivun käyttäminen ei vaadi kirjautumista, vaan siellä voi tutustua Pokan ominaisuuksiin ja kokeilla vaikkapa suodattamista ja vertailua esimerkkikyselyiden ja -tulosten avulla.

Pokan jatkuvuus on puhututtanut ihmisiä koulutustilaiuuksissamme. Säilyykö hankerahoituksessa kehitetty työkalu käytössä hankkeen päättymisen jälkeenkin? Ilman muuta säilyy. Lue lisää tiedotteestamme.

Pokka tarjoaa käyttäjilleen käyttäjätuen lisäksi myös kirjallisen käyttöohjeen, joka täydentyy Kukunorin Youtube-kanavalle viedyillä ohjevideoilla.

Tervetuloa mukaan Pokan tyytyväisten käyttäjien joukkoon!

Rekisteröi oma organisaatiosi mukaan osoitteessa pokka.kukunori.fi

Artikkelin kirjoittajat työskentelevät Kukunorin Propellipäät-hankkeessa

Outi Linnolahti, arviointi- ja seurantapäällikkö

Raisa Omaheimo, palvelumuotoilupäällikkö