Follow Us On

Roso Games avaa nuorille ovia opiskelu- ja työelämään – uusi peliproduktio käynnistyy syksyllä

Tiedote

Roso Games avaa nuorille ovia opiskelu- ja työelämään – uusi peliproduktio käynnistyy syksyllä

 

Tänä viikonloppuna 12.8. juhlitaan kansainvälistä nuorison päivää, jonka tarkoitus on nostaa esiin nuorten oikeudet yhteiskunnan jäseninä. Syksyllä jatkoa saava Roso Games -pelinkehittämisprojekti on esimerkki nuoria aidosti osallistavasta toiminnasta: “Kokemukset viime vuoden produktiosta ovat rohkaisevia: moni nuori on ottanut ensiaskeleita koulu- tai urapolulle yhteisöllisen pelisuunnittelun kautta.”

Roso-tuotanto on Kukunori ry:n toimintaa, joka järjestää 18–35-vuotiaille nuorille maksuttomia verkkotyöpajoja, joissa tehdään yhdessä ohjaajien kanssa monenlaista taidetta ja musiikkia. Roso Games -peliprojekti alkoi tuotantotiimin erilliskokeiluna syksyllä 2022. Taustalla oli ajatus tavoittaa ne nuoret, jotka ovat ulkona paitsi opiskelu- ja työelämästä, myös tavallisesta harrastustoiminnasta. 

“Pelikehittämisen kautta nuoret löytävät mielekästä tekemistä, yhteisöllisyyttä ja onnistumisen kokemuksia arkeensa – tietenkin varsinaisten pelisuunnittelutaitojen kehittämisen lisäksi, mikä on jo motivoivaa sinänsä”, kertoo hankepäällikkö Sampo Riskilä. 

Ensimmäiseen Roso Games -ryhmään ilmoittautui 15 nuorta, jotka lähtivät opettelemaan koodaamisen, pelisuunnittelun ja -grafiikan perusteita pitkän linjan pelisuunnittelijan, Senior Game Designer Eetu Rantasen johdolla. Yhteisellä verkkoalustalla kehitettiin vuoden aikana digitaalinen peli Sisuvala.

“Pelin ensimmäinen versio on valmis, ja se on itsessään jo hieno saavutus. Syksyn tullen sama porukka jatkaa sen kehittämistä kunnon peliksi. Lokakuussa starttaava uusi ryhmä saa puolestaan tavoitteekseen oman pelin kehittämisen”, Eetu kertoo.

Nuorten osallistujapalaute kannusti peliproduktion jatkamiseen

Roso Gamesin lähtökohtana on ollut tukea hankkeeseen osallistuvien nuorten osallisuutta, voimavaroja, koulutus- ja työelämävalmiuksia. Ensimmäisen pelityöpajan osallistujilta saama palaute ja kyselytilastot kertovat, että tässä myös onnistuttiin:

“Projektiin osallistuneista nuorista lähes jokainen koki voimavarojensa kasvaneen projektin aikana ja tulleensa nähdyksi positiivisesti osaamisensa ja taitojensa kautta,“ Riskilä kertoo.

Huomionarvoista oli erityisesti se, että projekti vaikutti positiivisesti nuorten uskoon omiin tietotaitoihinsa ja tulevaisuuteensa. Osallistuneista puolet haki opiskelemaan alaa tai aloitti pelisuunnittelun itseopiskelun.

“Roso Gamesilla on ollut selvä vaikutus tulevaisuudennäkymiin ja suunnitelmiin. En varmaan olis ollenkaan yrittänyt opiskelemaan. Hain nyt useampaankin paikkaan. Vaikka en pääsiskään, niin tiedän, että voin aina muuttaa Helsinkiin ja alkaa opiskelemaan koodaamista ja pelitaidetta. Opiskelen netin kautta jos ei sitten muuta.” (Osallistuja)

Vaikka kaikki työskentely tapahtui digitaalisesti etänä, nuoret kokivat että projektin aikataulutus, osallistujien kesken jaetut vastuut ja deadlinet heijastuivat positiivisella tavalla oman arjen hallintaan tuoden siihen rutiineja ja tavoitteellisuutta.

“Elämää on aikataulutettu. Päivän kulkua on pitänyt suunnitella tämän mukaan. Naaman edessä ei ole ollut tietokonepelit, vaan tietokonepelien kehitys. Hommasin toisen näytönkin että koodaamisasiat menee helpommaksi kun on enemmän näyttöpinta-alaa, mistä katsoa niitä asioita.” (Osallistuja)

Myös sosiaalisuuden merkitys nousi esiin. Nuoret kokivat yhteistyön mielekkäänä ja ryhmän itselle merkityksellisenä sosiaalisena verkostona. Ohjaaja-Eetu näki tämän päivittäisessä työssään vahvasti, vaikka nuoret tulivat hyvin erilaisista taustoista:

“Osa oli työttömiä, osa kävi töissä. Jotkut olivat olleet kouluissa, jotkut menossa tai pyrkimässä oppilaitokseen. Yksi asia, joka kuitenkin yhdisti kaikkia, oli kiinnostus pelejä kohtaan. Porukassa oli selkeä yhteisöllisyyden tunne ja hyvä yhteishenki.”

Roso Games 2.0 käynnistyy syksyllä: haku ryhmään 14.8. alkaen

Roso Games integroidaan syksyllä osaksi Kukunorin Roso-tuotannon toimintaa, jonka rahoituksesta vastaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Suomen Kulttuurirahaston tuella käynnistetty hanke juurrutetaan näin osaksi Kukunorin päivittäistä nuorten ja nuorten aikuisten kulttuuri- ja hyvinvointityötä.

Sampo ja Eetu toivovat tänäkin syksynä toimintaan mukaan mahdollisimman erilaisista taustoista olevia nuoria ja rohkaisevat sote-alan järjestöjä ohjaamaan asiakkaitaan innovatiivisen digipelipajatoiminnan pariin:

“Jos pelinkehitys kiinnostaa, mutta ei vielä tiedä mitä se sisältää tai haluaako oikeasti sitoutua siihen enemmän, Roso Games tarjoaa mahdollisuuden tutustua alaan ja oppia siihen liittyviä taitoja. Projekti on maksuton ja tapahtuu etänä pari kertaa viikossa, jolloin se ei vaadi enempää aikaa kuin sille haluaa antaa – eikä vaadi raahautumaan luentosalille,” Eetu hymyilee.

 

Roso Games 2.0 opi pelisuunnittelua ja koodaamisen perusteita!
Toiminta-aika: 2.10.2023 – 22.5.2024
Paikka: Etänä Roso-tuotannon Discordissa
Hinta: Projekti on osallistujille maksuton
Hakuaika: 14.8.–10.9.2023.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Roso Games 2.0 -projekti

Tiedustelut:
Hankepäällikkö Sampo Riskilä
sampo.riskila@kukunori.fi 
p. 040 732 8115
Roso-tuotanto / Kukunori ry