Follow Us On

Toipumispeli – uudenlainen lähestymistapa mielenterveys- ja päihdetoipumiseen!

Blogi

Toipumispeli – uudenlainen lähestymistapa mielenterveys- ja päihdetoipumiseen!

14.8.20
Blogi, Jäsenjärjestöt

Lilinkotisäätiön The World of Recovery -toipumispeli tarttuu mielenterveys- ja päihdetoipumiseen pelaamisen keinoin. Peli rohkaisee osallistujia aktivoitumaan, käyttämään yhteiskunnan eri palveluja ja löytämään uusia mielenkiinnon kohteita samalla hauskaa pitäen peliporukan kanssa. Lähtökohtana on, että pelaajan omat voimavarat lisääntyvät, hän löytää uusia näkökulmia elämäänsä ja tulevaisuuden toivo lisääntyy.

Pelaamisen innostavuus ja toipuminen yhdessä

The World of Recovery –toipumispeli pohjautuu toipumisorientaation periaatteisiin luoden täysin uudenlaisen pelikokonaisuuden toipujille. Peli yhdistää yksilön oman toipumisen edistämisen digitaitojen harjoitteluun ja pelaamisen innostavuuteen.

Pelillistäminen edistää osallisuutta: passiivisen sivustaseuraajan sijaan pelaajasta tulee aktiivinen toimija, joka on tapahtumien keskiössä tehden valintoja ja käyttäen luovuuttaan. Ohjaajat tukevat tässä jokaisen yksilöllisen tarpeen mukaan. Ilon ja onnistumisen kokemusten lisäksi pelaaminen tukee arjen taitojen monipuolista hallitsemista ja itsenäistymistä. Toipumispelin kautta on mahdollista saada uusia ystäviä ja liittyä peli- tai muuhun yhteisöön.

Yhteistyössä pelaajien kanssa

Toipujataustaiset pelaajat ovat olleet mukana ideoimassa, testaamassa ja kehittämässä peliä maaliskuussa 2020 startatun hankkeen alusta lähtien. Lisäksi pelin neljästä palkatusta työntekijästä kaksi on kokemusasiantuntijoita.

Pelikokonaisuutta pelaa toisiaan kannustava tasa-arvoinen toipumispeliporukka, johon kuuluu kaksi pelinvetäjää.Ohjaajista tulee näin enemmänkin sparraajia tai valmentajia, jotka ovat pelaajien kanssa samalla viivalla auktoriteettiroolin sijaan. Peliä kehitetään yhdessä pelaajalähtöisesti. 

Miten peli toimii?

Toipumispelikokonaisuuteen kuuluu roolipelimäinen osuus pelihahmoilla ja taustatarinalla, tosielämässä suoritetut monimuotoiset tehtävät, yksilöllinen pelikirja sekä digipelikokonaisuus. Pelissä on 12 hyvinvointivyöhykettä, joita käsitellään pelillisen tarinallisesti. Pelimaailma sijoittuu tulevaisuuteen. Toipumispelin teemat vaihtelevat ihmissuhteista luontoon ja itsetuntemuksesta kulttuuriin. Kukin pelaa ennen kaikkea oman hyvinvointinsa kannalta tärkeitä teemoja.

Pelaaja seikkailee tosimaailmassa suorittaen pelitehtäviä ja ansaiten digipeliin palkintoja pelihahmolleen. Pelissä on mahdollisuus myös saavuttaa tosielämän palkintoja. Pienet tehtävät sijoittuvat pelaajan kotiin tai välittömään lähiympäristöön. Isommissa tehtävissä käydään kohteissa ja osallistutaan pelisessioihin itsenäisesti tai ryhmässä.  Digipeli toimii tässä motivaattorina ja apuvälineenä. Pelihahmo ja pelikirja tuovat pelaamiseen kiinnostavuutta ja syvyyttä.

Osa pelitehtävistä suoritetaan valokuvaamalla, mikä tukee omakohtaisen näkökulman löytämistä eri peliteemoihin. Pelissä tavoitteet ja suoritustavat ovat yksilöllisiä – pelaaja valitsee oman toipumispolkunsa etappeja ja pelaa teemoja, jotka ovat hänen toipumisessaan olennaisia.

Lisätietoja pelistä ja hankkeesta

Toipumispeli on Lilinkotisäätiön maaliskuussa 2020 käynnistynyt kehityshanke mielenterveys- ja päihdetoipujille. Hankkeen pelitilat löytyvät Pasilasta. Puolen vuoden mittaisia toipumispelikampanjoita alkaa säännöllisesti 2-3 kertaa vuodessa. Ensimmäinen peli käynnistyy syyskuussa 2020. Koronaepidemiatilanteen pahentuessa pelikampanja voidaan siirtää myös etäpeliversioksi. Tulevaisuuden tavoitteena onkin rakentaa paikasta riippumaton peli koko Suomelle.

Peliporukkaan kuuluu viidestä kymmeneen henkilöä. Peli ei maksa pelaajalle mitään, vaan sen kautta on mahdollista saada ilmaiseksi omaan elämään uusia asioita. Toipumispeliin kuuluu digipeli, mitä pelataan älypuhelimella tai tabletilla. Jos pelaajalla ei ole pelivälinettä, lainaamme hänelle tabletin koko pelikampanjan ajaksi käyttöön. Mitään ei myöskään tarvitse osata etukäteen – peliin kuuluu alkuperehdytys ja koko pelikampanjan ajan tukea annetaan jokaisen yksilöllisen tarpeen mukaan.

Miten mukaan?

Seuraava The World of Recovery -toipumispeli käynnistyy 7.9.2020. Pelaajien etsintä puolen vuoden mittaiseen pelikampanjaan on parhaillaan käynnissä. Mukaan voivat hakea pääkaupunkiseudulla asuvat 18–50 -vuotiaat mielenterveys- tai päihdetoipujat, jotka ovat matkalla kohti itsenäisempää elämää. Satunnaiset poissaolot eivät kaada toipumispeliin osallistumista. Toiveena kuitenkin on, että pelaajilla on motivaatiota toipumiseen ja avointa mieltä pelaamisen suhteen.

Ilmoittaudu peliin tästä linkistä:

https://www.theworldofrecovery.fi/pelaajaksi/

 tai kirjoittamalla osoitteeseen:

toipumispeli@lilinkoti.fi

Lähde mukaan seikkailuun, tule pelaajaksi Toipumispeliin!

Kirjoittaja:

Tapio Koskenmäki

Projektipäällikkö, 

The World of Recovery-toipumispelihanke