Follow Us On

Tulos tai ulos – onko johtajalla lupa mokata ja väsyä?

Blogi

PAULI FORMA 13.10.2023

Tulos tai ulos – onko johtajalla lupa mokata ja väsyä?

 

Yksi johtajuuteen liittyvistä myyteistä on se, että johtaja on erehtymätön, ei mokaa, eikä myöskään väsy. Laajassa kuvassa, johtamisoppien näkökulmasta, käsitys johtajien erehtymättömyydestä on vuosien varrella laimentunut. Onneksi, sillä erehtyminen ja väsyminen on inhimillistä. Myös moni yhteiskunnallinen innovaatio on syntynyt yrityksen ja epäonnistumisen kautta – toisin sanoen mokaamalla.

Johtajat arjessa tuntevat painetta erehtymättömyydestä. Pitäisi tehdä oikeita ratkaisuja, vaikka toimintaympäristö on epävarma. Tulisi tehdä oikeita henkilövalintoja. Johtajan on myös tarpeen olla riittävästi perillä yksityiskohdista, mutta riittävän etäällä kokonaiskuvan saamiseksi. 

Kun johtaja erehtyy tai mokaa työssään, johtaa se useimmiten huonoon lopputulokseen yrityksen tai organisaation toiminnan kannalta. Pahimmassa tapauksessa yrityksen tarina loppuu kokonaan. Johtaja myös kantaa vastuun muiden mokaamisesta tekemällä esimerkiksi päätöksiä muiden valmistelemista asioista. 

Mokat ovat mahdollisuus oppimiseen

Mokia on tietysti erilaisia, isoja ja pieniä. Isoimmista mokista johtaja yleensä menettää asemansa kannalta olennaisen luottamuksen ja joutuu jättämään paikkansa. Pienemmät mokat, tekee niitä sitten kuka tahansa, ovat tärkeitä organisaation oppimisen kannalta. Jo pelko epäonnistumisesta on tärkeää ylittää, sillä mokaamisen häpeä voi turhaan estää uusien ideoiden ja organisaation menestyksen kannalta merkittävien ratkaisujen syntymistä.

Mokien käsittely työpaikalla oppimisen eikä syyllistämisen näkökulmasta voi olla monella tavalla arvokasta. Se parantaa työpaikan psykologista turvallisuutta, antaen luvan erehtyä ja mokata. Tällainen organisaatio on rohkeampi ja todennäköisesti myös innovatiivisempi. Johtajat voivat näyttää arvokasta esimerkkiä omalla suhtautumisellaan epäonnistumisiin.

Johtaja ei voi ilmaista väsymistään yhtä vapaasti kuin työntekijä

Toinen johtajuuteen liittyvä myytti on johtajan väsyminen ja uupuminen. Helena Åhmanin ja Kari Neilimon muutama vuosi sitten julkaisemassa kirjassa Johtajien tabut käsiteltiin teemaa. Johtaja ei voi ilmaista tunteitaan, kuten pelkoa, väsymystä tai turhautumista yhtä vapaasti kuin organisaationsa muut työntekijät. 

Kun tein haastatteluja keväällä julkaistuun Johtajan työkykykirja kirjaani liittyen, esiin tuli kommentteja, joiden mukaan suomalaisilla johtajilla ei välttämättä ole lupaa sairastaa tai väsyä. 

Johtajilla on paljon resursseja, joiden avulla he voivat ja jaksavat paremmin kuin työntekijät keskimäärin. Samalla heillä on kuitenkin paineita ja kuormitusta, joita ei ole työntekijöillä. 

Johtajien jaksamisesta ei olla samalla tavalla kiinnostuneita kuin muiden työntekijöiden jaksamisesta. Johtajalta odotetaan suurempaa venymistä kuin muilta työntekijöiltä. Väsymyksestä kertominen on johtajalle heikkouden merkki, joka saattaa johtaa aseman menettämiseen vastaavalla tavalla kuin mokaaminen.

Tavallaan johtajan väsyminen ja uupuminen on myös moka. Johtaja ei ole osannut johtaa itseään, miten hän sitten voisi johtaa organisaatiotaan ja mahdollisesti suurta määrää ihmisiä?

Johtajien pitää puhua jaksamisesta

On tärkeää, että meillä on johtajia, joiden puheavaruuteen liittyy paitsi henkilöstön hyvinvointi, myös johtajan oma jaksaminen ja toimenpiteet hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Näin muokataan yrityksen kulttuuria ja mahdollisesti jopa yhteiskunnallista ilmapiiriä teemaan liittyen.  

Liika on kuitenkin liikaa. Yrityksen henkilökunta ei varmaankaan halua kuulla pitkiä luentoja johtajien tekemistä mokista tai heidän työpaineistaan. Fiksu johtaja osaa kuitenkin ottaa puheeksi asioita tai hetkiä, joissa hän on väärien valintojen vuoksi oppinut jotakin merkittävää. Tai hän voi kertoa, kuinka jossakin hetkessä oli välttämätöntä varata aikaa palautumiseen.

Yhteiskunnallisella tasolla mediassa julkaistut avoimet puheenvuorot johtajien uupumistapauksista muuttavat niin ikään kulttuuria. Näiden lisäksi tarvitaan puheenvuoroja siitä, minkälaisia valintoja johtajat tekevät omassa elämässään, jotta he jaksavat tehdä työtään uupumatta.

Erehtyminen on inhimillistä! Mokaava johtaja osoittaa olevansa ihminen eikä kone. Ja ihmiset haluavat olla ihmisen eikä koneen johdettavana.

 

Pauli Forma, johtamisen asiantuntija,
ja joskus mokannut

Pauli Forma on Varman työkykypalveluista vastaava johtaja sekä 2023 ilmestyneen teoksen “Johtajan työkykykirja” kirjoittaja (AlmaTalent). Työkyvystä sekä sen johtamisesta käsittelevässä teoksessa on haastateltu Suomen suurimpien yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden johtoa. Lue lisää

Mokakulttuurin edistäminen työyhteisössä

Me Kukunorilla uskomme kokeilukulttuuriin ja siihen, että virheet ja epäonnistumiset ovat organisaatioissa parhaita paikkoja oppia niin yksilön kuin yhteisön tasolla. Sallivan mokakulttuurin rakentamisella uskalletaan tehdä virheitä. Mokakulttuuri ei kuitenkaan synny itsestään, vaan sen luominen vaatii jatkuvaa työtä, johdon sitoutumista ja heittäytymistä. 

Lue lisää ja lataa aineistopankista maksuton opas:

https://www.kukunori.fi/miten-saada-ihmiset-mokaamaan/

https://www.kukunori.fi/aineistopankki/mokakulttuurin-levittaminen/